Kennelpiiri siirtyi sähköiseen tiedottamiseen

Kennelpiiri on luopunut tiedotelehden tekemisestä totutussa laajuudessa. Jatkossa lehti ilmestyy kerran vuodessa touko-kesäkuussa. Lehdessä julkaistaan pääosin vuosikokousasiat sekä jotain muita ajankohtaista asioita. Tämä lehti postitetaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, lehden saavat myös kennelpiirin toimihenkilöt, yhteistyökumppanit sekä tiedotusvälineet.

Jäsenyhdistysten, toimihenkilöiden sekä yhteistyökumppaneiden tiedottaminen on siirtynyt sähköiseksi. Tiedotteita julkaistaan tällä sivulla nopeammalla aikataululla kuin on totuttu. Myös jaostot voivat lähettää ajankohtaisia asioita tiedotettavaksi. Kotisivun päivityksestä vastaa piirisihteeri sihteeri (at) pohjois-savon kennelpiiri.fi.

Tiedottaja Sari Holopainen, sariholopainen (at) hotmail.com
Sari on jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hänelle lähetetään myös koirakokeiden ja näyttelyiden tulokset, Sari huolehtii niiden välitettämisestä eteen päin lehdistölle sekä päivittää tuloksia Kennelpiirin facebook-sivustolle. Sari huolehtii myös koiriin liittyvästä tiedottamisesta lehdistöön sekä tiedotusvälineisiin päin.

Kennelpiiri on myös facebookissa, https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/

Jos teille tulee kysyttävää, olkaa rohkeasti yhteydessä!

OHJE Napakan tiedotteen tekemiseen löytyy TÄÄLTÄ.

.

Metsästäjäliitto osallistui EU:n suurpetofoorumin seminaariin Rovaniemellä

Julkaistu 17.10.2015


Euroopan komissio, Euroopan maanomistajien järjestö ja Paliskuntain yhdistys järjestivät EU:n suurpetofoorumin seminaarin Rovaniemellä 8.10. Päivän aikana paneuduttiin erityisesti sosioekonomisiin kysymyksiin ja suurpetovahinkoihin poronhoitoalueilla.

EU:n suurpetofoorumi on useiden järjestöjen yhteensulauma. Sen tehtävä on etsiä ratkaisuja ihmisten ja suurpetojen välisten ristiriitojen minimoimiseksi. Foorumin kautta sidosryhmillä on suora yhteys komissioon sekä muihin suurpetoihin liittyviin tahoihin EU-tasolla.

– Jatkuvien suurpetovahinkojen aiheuttama ekonomisen ja sosiaalisen elinvoimaisuuden väheneminen Suomen ja Ruotsin poronhoidossa ei ole kestävää pitkällä aikavälillä. Poroelinkeino on keskeinen osa pohjoista kulttuuria ja se on elinkeino, joka soveltuu harvaan asutuille syrjäseuduille. Näillä alueilla ei ole monia vaihtoehtoja tulonhankkimiseksi. Olemme todenneet, että EU:n suurpetofoorumi on hyödyllinen ja toimiva foorumi faktapohjaisille keskusteluille, totesi seminaarin aikana Anne Ollila, Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Vaikka seminaari keskittyi etupäässä porotalouden näkökulmaan, Metsästäjäliitto otti niin seminaarin aikana kuin vapaamuotoisessa keskustelussa kantaa myös lisääntyviin metsästyskoiravahinkoihin ja painotti metsästäjien ja paikallisten asukkaiden näkökulman huomioimista päätöksenteossa.

https://www.metsastajaliitto.fi/node/609

8.10.2015
EU:n suurpetofoorumi ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiselon tueksi

Sosioekonomisten kysymysten aito huomiointi sekä paikallisen tiedon ja tarpeiden kunnioittaminen ovat avain suurpetokonfliktin ratkaisemiseen.

Euroopan komissio ja Euroopan maanomistajien järjestö (EU:n suurpetofoorumin puheenjohtajat) sekä Paliskuntain yhdistys (foorumin jäsen) järjestävät EU:n suurpetofoorumin puitteissa seminaarin Rovaniemellä 8. lokakuuta 2015. Seminaarin pääaiheena ovat ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloon liittyvät sosioekonomiset kysymykset erityisesti Suomen ja Ruotsin poronhoitoalueilla, Euroopan Unionin pohjoisimmissa osissa. Eritoten paneudutaan suurpetojen aiheuttamiin vahinkoihin sekä niistä nouseviin ekonomisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Lisäksi potentiaalisiin ratkaisuihin parantaa rinnakkaiselon mahdollisuuksia.

EU:n suurpetofoorumi ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiselon tueksi on useiden järjestöjen yhteensulauma ja ne kaikki edustavat erilaisia interssiryhmiä. Ryhmän yhteisesti sovittu tehtävä on:

Edistää toimintatapoja ja etsiä mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja ihmistoimintojen ja suurpetolajien läsnäolon välisten ristiriitojen minimoimiseksi. Tehtävää toteutetaan vaihtamalla tietoa ja työskentelemällä yhdessä avoimella, rakentavalla ja toisia kunnioittavalla tavalla.

Suurpetofoorumin jäsenten allekirjoittamassa sopimuksessa on toteamus siitä, että sosioekonomiset ja kulttuuriset näkökulmat sekä huolenaiheet täytyy ottaa huomioon ja kunnioittaa niitä. Toimivamman rinnakkaiselon edistämiseksi, sosioekonomiset kysymykset täytyy ottaa nykyistä paremmin huomioon suurpetojen ekologisten tarpeiden rinnalla.

Anne Ollila, Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja toteaa, ”Jatkuvien suurpetovahinkojen aiheuttama ekonomisen ja sosiaalisen elinvoimaisuuden väheneminen Suomen ja Ruotsin poronhoidossa ei ole kestävää pitkällä aikavälillä. Poroelinkeino on keskeinen osa pohjoista kulttuuria ja se on elinkeino, joka soveltuu harvaan asutuille syrjäseuduille. Näillä alueilla ei ole monia vaihtoehtoja tulonhankkimiseksi. Olemme todenneet, että EU:n suurpetofoorumi on hyödyllinen ja toimiva foorumi faktapohjaisille keskusteluille. Vihat ja fantasiat suurpetoihin liittyen on jätetty keskusteluista pois. Sen sijaan, keskustelu on perustunut tieteellisiin faktoihin, mutta samalla on otettu huomioon erilaiset alueellisen tilanteet ja tarpeet ratkaista konflikti.”

Heli Siitari, Euroopan maanomistajien järjestön edustaja sekä toinen EU suurpetofoorumin puheenjohtajista toteaa, että ”Paliskuntain yhdistys on erittäin arvokas jäsen EU:n suurpetofoorumissa. Heidän avullaan saamme tietoa alueellisista asioista ja tilanteesta Euroopan tasolle. EU:n suurpetofoorumin kautta sidosryhmillä on suora yhteys komissioon sekä toisiin suurpetoihin liittyviin tahoihin Euroopan tasolla. Avoimet keskustelut näiden erilaisia intressitahoja edustavien ryhmien välillä ovat ehdoton edellytys sille, että voidaan löytää
yhteisymmärrys eri osapuolten välillä.”

Avoin ja rehellinen paneutuminen Suomen ja Ruotsin poronhoitoalueiden sosioekonomisiin kysymyksiin on erittäin tärkeää foorumille sillä kaikki neljä suurpetoa; karhu, ilves, ahma ja susi (sekä suojellut maa- ja merikotkat) elävät tällä alueella. Tämä on Euroopan tasolla poikkeuksellista ja voi tarjota tärkeitä oppeja myös muihin Euroopan Unionin maihin.

6. lokakuuta 2015

Lue alkuperäinen tiedote.

Yhteystiedot

Seminaarin paikallinen järjestäjä:
Anne Ollila, toiminnanjohtaja, Paliskuntain yhdistys, +358 40 199 1066

Foorumin puheenjohtajat:
Heli Siitari, European Landowners Organisation, (heli@luontojariista.fi)
András Demeter tai Marita Arvela, Euroopan komissio (andras.demeter@ec.europa.eu or marita.arvela.@ec.europa.eu)

Lisätietoja

EU:n suurpetofoorumin tehtävänä on edistää toimintatapoja ja etsiä mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja ihmistoimintojen ja suurpetolajien läsnäolon välisten ristiriitojen minimoimiseksi. Tehtävää toteutetaan vaihtamalla tietoa ja työskentelemällä yhdessä avoimella, rakentavalla ja toisia kunnioittavalla tavalla.

Lisätietoja foorumin työstä löytyy nettisivuilta.

Yhteistyösitoumuksen ovat allekirjoittaneet alla mainitut organisaatiot:

    ELO European Landowners’ Organisation
    Joint representatives of Finnish and Swedish Reindeer Herders (Paliskuntain yhdistys ja Svenska Samernas Riksförbund SSR)
    FACE European Federation of Associations for Hunting and Conservation
    CIC The International Council for Game and Wildlife Conservation
    IUCN International Union for Conservation of Nature
    WWF World Wide Fund for Nature
    EUROPARC Federation

Kennelpiirin sähköiset tiedotteet

Piirinmestaruuskokeet 2019

Lähetäthän tulokset sekä kuvan piirinmestarista tulemaan!

 • 15.-16.6. Leppävirta
  NOME-B 
  Mika Lappalainen    
 • 20.7. Kuopio VIC
  Tapio Pulkkinen    
 • 20.7. Kuopio VIC-R
  Tapio Pulkkinen    
 • 18.8. Kiuruvesi MEJÄ
  Tuula Svan    
 • 25.8. Kuopio TOKO
  Kaisa Poutanen    
 • 7.9. Kiuruvesi KAER (metsä)
  Timo Hakkarainen    
 • 21.9. Tervo LINT
  Juha Prinkkilä    
 • 22.9. Tervo LINT
  Juha Prinkkilä    
 • 22.8. Juva MÄAJ
  Mikko Lappalainen
 • 5.10. Siilinjärvi AJOK
  Janne Pellinen    
 • 6.10. Siilinjärvi AJOK
  Janne Pellinen     
 • 14.10. Kuopio BEAJ
  Lea Tuovinen     
 • 25.10. Lapinlahti HIRV
  Mika Juntunen    
 • 2.11. Kuopio DRAJ
  Harri Piiroinen     
 • 2.11. Iisalmi PK (PAHA)
  Mira Salminen     
 • 2.11. Kuopio RT
  Anna Klingenberg    
 • 3.11. Kuopio RT
  Anna Klingenberg    
 • 16.11. Suonenjoki KEAJ
  Seppo Ojala