Ylituomarikoulutus


Kennelliiton Kurssikalenteri
Kennelliiton Ylituomarihaku
 

Ylituomarikoulutus, osa 1

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

 • Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kouluttajana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
 • Pystyttävä kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen
 • Täytettävä  mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
 • Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset
   

Puollon  hakeminen

 • Kokelas hankkii Kennelpiirin sihteeriltä Esitys ylituomarikoulutukseen -kortin
 • Kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti
 • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi
 • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään ja tarvittaessa rotujärjestötä
 • Kortti ja CV lähetetään Kennelpiirin sihteerille
 • Kennelpiirin rotujaosto antaa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään
 • Piirihallitus tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä


Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

 • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen puollon saatuaan koulutuksen järjestäjälle
 • Ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin ennen määräpäivää
 • Esitys ylituomarikoulutukseen -kortti ja todistus osallistumismaksusta lähetetään hyvissä ajoin määräajan umpeutumista koulutuksen järjestäjälle


Muuta

 • Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit  määrittelevät rotujärjestöt ja liitot
 • Ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille
 • Ylituomarikoulutuksen 1-osan järjrestää Kennelpiiri


Ylituomarikoulutus, osa 2   
                                      

 • Läpäistyään ylituomarikoulutus 1 -osan hakeutuu kokelas erikoistumiskoulutuksen 2-osaan
 • Erikoiskoulutuksen järjestävät rotujärjestöt ja lajiliitot oman koulutusohjelmansa mukaisesti
 • Koulutuksen hoitavat rotujärjestöjen oman koemuodon ylituomarit sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti


Lausunto ylituomarikokelaan Harjoitus- ja koearvosteluista

 • Kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle kenelle ylituomarille hän suorittaa harjoitusarvostelunsa
 • Harjoitus- ja koearvostelujen lukumäärän määrää rotujärjestö


Pätevöinti

 • Käytyään koulutukset, anomuksen pätevöittämisestään tekee kokelas itse
 • Anomuksena käytetään Esitys ylituomarikoulutukseen -korttia, johon hankitaan rotujärjestön tai rotuliiton lausunto, rotujärjestöt tai lajiliitot lähettävät kortin suoraan Kennelliittoon 
 • Henkilö katsotaan pätevöidyksi ylituomariksi, kun hän saa asiasta tiedon Kennelliitolta
 • Ylituomarilla on oltava voimassa oleva mahdollinen ko. koemuodon palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.


Ylituomareiden jatkokoulutus

 • Ylituomarin tulee osallistuttava lajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta
 • Hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana
 • Kokeissa tapahtuvien sääntömuutosten jälkeen, ylituomareiden on käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus, ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä

Ylituomariluetteloita ylläpitää Kennelliitto ja ne löytyvät TÄSTÄ