Ylituomarikoulutus


Kennelliiton Kurssikalenteri
Kennelliiton Ylituomarihaku
 

Ylituomarikoulutus, osa 1

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

 • Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kouluttajana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
 • Pystyttävä kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen
 • Täytettävä  mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
 • Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset
   

Puollon  hakeminen

 • Kokelas hankkii Kennelpiirin sihteeriltä Esitys ylituomarikoulutukseen -kortin
 • Kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti
 • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi
 • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään ja tarvittaessa rotujärjestötä
 • Kortti ja CV lähetetään Kennelpiirin sihteerille
 • Kennelpiirin rotujaosto antaa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään
 • Piirihallitus tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä


Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

 • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen puollon saatuaan koulutuksen järjestäjälle
 • Ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin ennen määräpäivää
 • Esitys ylituomarikoulutukseen -kortti ja todistus osallistumismaksusta lähetetään hyvissä ajoin määräajan umpeutumista koulutuksen järjestäjälle


Muuta

 • Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit  määrittelevät rotujärjestöt ja liitot
 • Ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille
 • Ylituomarikoulutuksen 1-osan järjrestää Kennelpiiri


Ylituomarikoulutus, osa 2   
                                      

 • Läpäistyään ylituomarikoulutus 1 -osan hakeutuu kokelas erikoistumiskoulutuksen 2-osaan
 • Erikoiskoulutuksen järjestävät rotujärjestöt ja lajiliitot oman koulutusohjelmansa mukaisesti
 • Koulutuksen hoitavat rotujärjestöjen oman koemuodon ylituomarit sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti


Lausunto ylituomarikokelaan Harjoitus- ja koearvosteluista

 • Kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle kenelle ylituomarille hän suorittaa harjoitusarvostelunsa
 • Harjoitus- ja koearvostelujen lukumäärän määrää rotujärjestö


Pätevöinti

 • Käytyään koulutukset, anomuksen pätevöittämisestään tekee kokelas itse
 • Anomuksena käytetään Esitys ylituomarikoulutukseen -korttia, johon hankitaan rotujärjestön tai rotuliiton lausunto, rotujärjestöt tai lajiliitot lähettävät kortin suoraan Kennelliittoon 
 • Henkilö katsotaan pätevöidyksi ylituomariksi, kun hän saa asiasta tiedon Kennelliitolta
 • Ylituomarilla on oltava voimassa oleva mahdollinen ko. koemuodon palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.


Ylituomareiden jatkokoulutus

 • Ylituomarin tulee osallistuttava lajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta
 • Hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana
 • Kokeissa tapahtuvien sääntömuutosten jälkeen, ylituomareiden on käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus, ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä

Sähköinen ylituomari löytyy puhelimeen ladattavasta Omakoira Appsta, joka toimii kuten perinteinen kortti. Halutessasi Kennelliitto kirjoittaa sinulle myös perinteisen kortin.

Ylituomariluetteloita ylläpitää Kennelliitto ja ne löytyvät TÄSTÄ