Toimintastrategia vuodelle 2017 

Vuoden 2017 pääpainopisteet ovat:

 • vuoden teemana ovat kotimaiset rodut
 • kannustetaan jäsenyhdistyksiä käyttämään kennelpiirin kotisivuja tiedonsaantikanavanaan
 • kannustetaan jäsenyhdistyksiä toimimaan aktiivisesti yhteistyössä
 • noudatetaan laadittua tiedotusstrategiaa
 • toimitaan suurpetoasioissa yhteistyössä Riistakeskuksen ja Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin kanssa ”Kolmen Kopla”
 • puolletaan susien kannanhoidollisten kaatolupien myöntämistä
 • kannustetaan nuorisojaoston toimintaa
 • järjestetään nuorisoleiri kesällä 2017
 • kehitetään rotujaostojen toimintaa
 • kehätoimitsijakurssi järjestetään marraskuussa 2017
 • piirikouluttajat järjestävät omat koulutuksensa
 • ylituomareiden pakollinen koulutus Kuopiossa tammi- ja huhtikuussa 2017
 • alueellamme järjestetään koetoimitsija 1 ja mahdollisesti kasvattaja 1 ja 2 kurssit
 • huomioidaan kotimaiset rodut kennelpiirin toiminnassa ja korostetaan kotimaisten rotujen merkitystä
 • osallistutaan erilaisiin koulutuksiin
 • valmistaudutaan Savo Show:n 2018 järjestämiseen
 • koiran päivä Kuopiossa 24.4.