Itä-Suomen Poliisilaitoksen - Pohjois-Savon maakunnan eräyhdyshenkilöt

Itä-Suomen poliisilaitoksen eräyhdyshenkilöt toimivat metsästykseen ja kalastukseen liittyvissä asioissa nimettyinä asiantuntijayhdyshenkilöinä, joihin kansalaiset ja sidosryhmäyhteistyökumppanit voivat olla erävalvonta-asioissa suoraan yhteydessä. Akuutit ja kiireelliset asiat kuuluvat jatkossakin hätäkeskukseen (112).

Itä-Suomen poliisilaitos pyytää ilmoittamaan vihjepuhelimeen p. 071 875 6880 tai antamaan palautetta sähköpostilla ita-suomi@poliisi.fi suurpetojen (erityisesti susi) pihakäynneistäAlle 100 metrin päässä asuin- tai tuotantorakennuksista tavatuista suurpedoista tehdään ilmoitus aina alueen eräyhdyshenkilölle.Ihmisille tai omaisuudelle akuuttia uhkaa aiheuttava suurpetoilmoitukset Hätäkeskukseen p. 112.

Ohjeistus petovahinkojen ilmoittamisesta viranomaiselle

Päällystövastaava:
ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen, Kuopio, puh. 0295 456 567, harri-pekka.pohjolainen (at) poliisi.fi


 

Eräpoliisien tehtäviin kuuluu metsästyksen ja kalastuksen valvonta, kaato- ja kalastusluvat, aseet ja ampumatarvikkeista annetut määräykset sekä koirakuri. Myös luonnon- ja eläinsuojeluun liittyvien määräysten valvonta kuuluu työhön.