Maksatusohjeet ja laskujen maksatussääntö

Kennelpiirin hallitus hyväksyy maksatus ohjeet ja laskujen maksatussäännön kokouksessaan.
Alla olevat ohjeet on hyväksytty tammikuussa 2023
 

Maksatusohjeet alkaen 1.1.2023

KOETOIMINNAN AVUSTAMINEN

 • Pohjois-Savon Kennelpiiri tukee jäsenyhdistyksiään piirinmestaruus-, arvokokeiden, piiriotteluiden sekä jäsenyhdistyksen ensimmäisen kokeen järjestämisessä hallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti. Piiri voi myöntää joissakin erikoistapauksissa myös kohdeavustuksia. Avustuksen myöntämiseksi kokeen järjestäjän tulee olla Pohjois-Savon kennelpiirin jäsenyhdistys. Avustuksesta päättää piirihallitus. Avustukset maksetaan aina jälkikäteen.
 • Koetoiminnan avustusanomukset lähetetään kennelpiirin sihteerille, joka huolehtii ne hallituksen käsittelyyn.

OSALLISTUMISMAKSUJEN AVUSTAMINEN

 • Kennelpiiri avustaa metsästyskoirien lohkokokeiden ja SM-kokeiden sekä piiriotteluiden osallistumismaksujen maksamisessa (lajit, jossa kennelpiiri järjestää kokokaudenkokeita AJOK, BEAJ, DRAJ, HIRV, KEAJ, LINT). Muiden kokeiden osallistumismaksuja kennelpiiri ei avustusta, niistä huolehtii yhdistykset oman käytäntönsä mukaisesti. Avustuksen myöntämiseksi arvokisoihin osallistuvan koiran tulee asua vakituisesti Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-alueella. Lisäksi koiran ohjaajan tulee olla Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. 
 • Osallistumismaksuasioissa pyydetään olemaan yhteydessä kennelpiirin oman lajin rotujaoston puheenjohtajaan, joka ohjeistaa ja hyväksyy maksut ja huolehtii maksatukseen. Ilmoittakaa hänelle sähköpostilla kokeen ja koirien tiedot sekä maksatustiedot täydellisenä.

YLITUOMARIEN KORVAUKSET

 • Ylituomarikorvaus on piirihallituksen vuosittain vahvistaman säännön mukainen korvaus, kuitenkin max. 10€/vastaanotettu koe. Jos ylituomari ei laskuta koetapahtumalle matkakulua, ne menevät maksuun palkkiona, josta pidätetään vero. Laskutus tapahtuu Kennelpiirin kotisivuilta löytyvää laskulomaketta hyväksikäyttäen. Laskusta tulee käydä ilmi koepäivä, paikkakunta ja koirannimi. Ylituomarilaskut maksetaan vain kerran vuodessa, joten käyttäkää koontilaskua.
 • Ylituomareja pyydetään lähettämään lasku kennelpiirin oman lajin rotujaoston puheenjohtajalle, joka hyväksyy maksut ja huolehtii ne maksatukseen

LOHKO- JA SM-kilpailujen tuomarien kulut

 • Ensisijaisesti tuomari matkustaa kilpailuun valitun koiran omistajan/ohjaajan mukana. Koskee ylituomaria sellaisissa Lohko- ja SM-kilpailuissa, joihin kennelpiiri on sääntöjen mukaan velvollinen lähettämään tuomarin = joukkueenjohtaja/valitsijamies.

KENNELPIIRIN KOULUTTAJIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET

 • Pääsääntönä pidetään, kun jäsenyhdistykset järjestävät koulutuksia, he vastaavat myös kaikista materiaali- ja koulutuskuluista. Vastaavasti Kennelpiirin nimiin hyväksyttyjen koulutuksien kuluista vastaa Kennelpiiri. Piirikouluttajille korvataan piirihallituksen vuosittain vahvistaman matkustussäännön mukainen matkakorvaus, kilometrit kertyvät suorinta tietä kotoa tapahtumapaikalle ja takaisin kotiin. Jos piirihallitus ei velvoita toimihenkilöä osallistumaan johonkin koulutukseen, niin piiri ei ole velvollinen maksamaan tästä aiheutuneita kuluja.
 • Toimihenkilöille, piirihallituksen ja jaostojen jäsenille sekä puheenjohtajille korvataan kokousmatkoja valtion matkustussäännön mukaisesti.
 • Kulukorvaukset tulee laskuttaa vähintään kolmen kuukauden sykleissä käyttämällä matkalaskulomakepohjaa, joka löytyy kennelpiirin sivuilta ja täyttämällä kaikki kysyttävät tiedot sekä lähettämällä lasku allekirjoitettuna rahastonhoitajalle.

KENNELLIITON TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUSTEN MAKSAMINEN

Pääsääntönä pidettäköön, että Kennelliitto vastaa toimihenkilöidensä kouluttamisesta ja niistä aiheutuneista kuluista. Kennelpiirin toimeksiannosta tai suosituksesta osallistua johonkin koulutukseen osallistujana tai kouluttajana sekä muuhun toimenkuvan edellyttämään toimintaan kulukorvaus maksetaan Kennelliiton vahvistaman yleisen matkustussäännön mukaisesti Kennelpiirin varoista.

 • Kulukorvaukset tulee laskuttaa vähintään kolmen kuukauden sykleissä käyttämällä matkalaskulomakepohjaa, joka löytyy kennelpiirin tai kennelliiton sivuilta täyttämällä kaikki kysyttävät tiedot sekä lähettämällä lasku allekirjoitettuna rahastonhoitajalle.

KÄYTÄNTEISTÄ

 • Kaikki laskut, maksut ja avustukset maksetaan aina saman kalenterivuoden puolella. Maksuasioiden tulee olla rahastonhoitajalla/sihteerillä/jaoston puheenjohtajalla viimeistään joulukuun alussa, jotta ne ehditään käsitellä piirihallituksen kokouksessa tai rotujaostossa ja ehtivät rahastonhoitajalle maksatukseen ennen vuoden loppua. Kennelpiirimme ei käsittele myöhästyneitä avustusasioita.
 • Näyttelyiden piiriosuuksia maksettaessa, laskelmat lähetettään kennelpiirin sihteerille, joka huolehtii ne hallitukselle tiedoksi.
 • Kokokauden kokeiden vastaanottamisesta aiheutuneet korvaukset tulee laskuttaa viimeistään joulukuussa, ne maksetaan kerran vuodessa aina koevuoden lopussa, näin ne ohjautuvat kirjanpidollisesti oikealle vuodelle. Laskut osoitetaan koelajin jaoston puheenjohtajalle, joka ohjaa nämä maksatukseen.
 • Laskuista tulee käydä ilmi henkilötunnus ja kysyttävät tiedot sekä lomake tulee päivätä ja allekirjoittaa.
  Hallitus 1.1.2023
   
 • JAOSTOJEN PUHEENJOHTAJAT LÖYTYVÄT

****