Koetoimitsijakoulutus

Pätevyydet tulee hakea Kennelpiiristä mahdollisimman pian koulutusten jälkeen

Kennelpiiri on tarkentanut koetoimitsijoiden pätevyyksien myöntämistä siten että, jos pätevyyttä haetaan yli kaksi vuotta vanhoilla koulutustodistuksilla, on kokelaan käytävä koetoimitsijan koulutus uudelleen jatkokoulutuksena, koska Kennelliiton ohjeistuksiin tulee kokoajan muutoksia. Tällä turvataan, että koetoimitsijoilla on ajankohtainen tieto säädöksistä ja koetapahtumat onnistuvat Kennelliiton ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

Koetoimitsijakortit

Koetoimitsijan koulutus, velvollisuudet ja vastuu sekä pätevöinti

Koulutus (osa 1 ja osa 2)

Koetoimitsijalle asetettavat vaatimukset ja koulutukseen hakeutuminen:

 • Koulutukseen  hakeutuvan  henkilön  on  oltava  Kennelliiton  jäsen  jo  peruskurssille  mentäessä
 • Koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omasta koemuodoistaan.
 • Koetoimitsijakoulutukseen voivat osallistua kennelpiirien, rotujärjestöjen, rotuliittojen ja/tai kennelyhdistysten jäsenet yhdistyksiensä suosituksesta (jäsenyys oltava voimassa jo ennen kurssille ilmoittautumista)
 • Koetoimitsijan on oltava täysikäinen, 18-vuotias (oikeuskelpoinen henkilö).
 • Henkilön on oltava Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistyksen jäsen.
 • Henkilön on oltava Suomen Kennelliiton jäsen.
 • Henkilöllä on omattava kokemusta oman koemuodosta harrastajana sekä toimitsijatehtävissä toimimisesta tai muuten oltava koemuotoon  hyvin perehtynyt.
 • Hänen on omattava kokemusta oman koemuodon kilpailijana omalla/ohjaamallaan koirallaan
 • Koulutukset järjestää kennelpiiri ja kouluttajana toimii aluekouluttaja 

 Koetoimitsija 2-koulutukset:

 • Koulutukseen pyrkivä henkilö hankkii Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistyksen suosituksen soveltuvuudestaan toimia koetoimitsijana.
 • Nämä koetoimitsijakoulutukset ovat lajikohtaisia erikoistumiskoulutuksia.
 • Kennelpiirin alueella järjestetään ao. koulutuksia vuosittain jäsenyhdistysten toimesta, kouluttajana toimivat kennelpiirin piirikouluttajat
 • Kurssille pääsyn vaatimuksena on koetoimitsija 1-koulutuksen käyminen, kennelliiton ja jäsenyhdistyksen jäsenyydet sekä 18. vuoden ikä.
 • Koulutuksen järjestää Kennelliitto tai Kennelliiton jäsenyhdistys.
 • Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus.
 • Koemuotokohtainen osa järjestetään koemuodosta vastaavan tahon laatiman koulutusohjeen mukaisesti.
 • Koemuodosta vastaavien tahojen on toimitettava koemuotokohtaiset koulutusohjelmat tiedoksi Kennelliittoon
 • Kouluttajan on oltava kyseisen koemuodon kokenut tuomari tai ylituomari

Pätevöityminen ja kortin voimassaolo

 • Vastaava koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä koulutuksenperusosan että lajikohtaisen koulutuksen viiden vuoden aikana.
 • Pätevyys myönnetään, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta.
 • Kennelpiirit/Palveluskoiraliitto/Vinttikoiraliitto/Agilityliitto myöntää koetoimitsijapätevyyden. Edellä mainitut tahot pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista. Pätevyyden myöntäjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa koetoimitsijapätevyys joko määräajaksi tai kokonaan.
 • Henkilöllä tulee olla Kennelliiton ja jäsenyhdistyksen jäsenyydet voimassa
 • Koetoimitsijakortit uusitaan käymällä lajikohtainen jatkokoulutus tarvittavan usein. (on luovuttu 5 vuoden voimassaoloajasta, vaan pätevyys on voimassa toistaiseksi)
 • Koetoimitsijapätevyydet löytyvät jokaisen omasta Omakoira -järjestelmässä sekä listaukset osoitteesta  https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/koetoimitsijat Jos sieltä ei löydy tietojasi, ole yhteydessä kennelpiirisi sihteeriin
 • Lisätietoja voi  kysellä kennelpiirin sihteeriltä sähköpostilla sihteeri (at) pohjois-savonkennelpiiri.fi

Pätevyyden voimaan astuminen

 • Koetoimitsija pätevyys astuu voimaan heti kun kennelpiiri pätevyyden myöntää.
 • Kurssilaisen tulee lähettää hetimiten lajikurssin suoritettuaan hyväksytysti koulutustodistus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna (myös puoltaminen) kennelpiirin sihteerille. Sihteeri lisää Omakoirajärjestelmään pätevyyden ja arkistoi koulutustodistuksen.
 • Kun pätevyys on lisätty Omakoiraan, tieto alkaa näkyä koetoimitsijarekisterissä ja henkilön omalla sivulla Omakoira-järjestelmässä. 
 • Koetoimitsijana toimimiset kirjautuvat ja löytyvät jokaisen omasta Omakoirasta, josta ne voi tarvittaessa listata, siksi on tärkeää että kokeelle on nimetty oikea koetoimitsija. Koetoimitsijamuutokset tehdään ennen kokeen alkamista piirin sihteerille, joka tekee muutoksen järjestelmään.

Koetoimitsijan velvoitteet:

 • Vastaava koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon sääntöjä ja ohjeita
 • Hänen on oltava toiminnassaan tasapuolinen sekä oikeudenmukainen
 • Vastaava koetoimitsija valvoo muiden toimitsijoiden työskentelyä ja pyydettäessä antaa lausunnon kokeenkulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta on tehty valitusmenettelyn mukainen valitus
 • Vastaavan koetoimitsijan mahdollinen osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun määritellään kunkin koemuodon säännöissä tai ohjeissa.
 • Vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä
 • Koetoimitsijan on noudatettava yleistä lainkuuliaisuutta sekä käyttäydyttävä muutoinkin asiallisesti.
 • Hänen tulee osallistuessaan Kennelliiton alaiseen toimintaan noudattaa Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita