Kennelpiirin hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

 • johtaa kennelpiirin toimintaa
 • hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • myöntää avustuksia jäsenyhdistyksille
 • valmistelee yleisen kokouksen asiat ja huolehtii yleisten kokousten järjestämisestä ajallaan 
 • puoltaa Kennelpiirin alueella järjestettävät näyttelyt
 • hyväksyy alueen kokeet, kurssit sekä koulutukset
 • järjestää jatkokoulutukset ylituomareille
 • huolehtii kotimaisten rotujen piirikouluttajajien kouluttamisesta
 • huolehtii hallituksen ja jaostojen kokousten päätöksien toimeenpanosta
 • edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa
 • valitsee toimihenkilöt (varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, koepöytäkirjojen tarkastajat, koeanomusvastaavat,  piirikouluttajat, valitsijamiehet, joukkueenjohtajat, jaostot ja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt)
 • antaa puollot Kennelliitolle uusista jäsenyhdistyksistä
 • myöntää ja uusii toimitsija- ja palkintotuomarikortit
 • tarvittaessa peruuttaa ym. oikeudet
 • päättää jäsenyhdistyksen erottamisesta ja huomautusten/varoitusten antamisesta
 • pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa (Omakoira)
 • pitää yllä kehätoimitsijaluetteloa (Omakoira)
 • pitää yllä koetoimitsijarekisteriä (Omakoira)
 • pitää yllä palkintotuomariluetteloa (Omakoira)
 • pitää yllä Kennelliiton jäsenien pätevyyksistä (Omakoira)
 • huolentii Koiran Päivän järjestämisestä 24.4.
 • huolehtii hallituksen jäsenien ja toimihenkilöiden kouluttamisesta