Kokokauden mittaiset kokeet Pohjois-Savossa 2023 - 2024

KOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN: =>  UUTTA

Kokokaudenkokeisiin ilmoittautuminen on muuttunut kokonaan sähköiseksi, muulla tavalla ei voi ilmoittautua kokokauden kokeeseen. Ennen ilmoittautumista tulee aina soittaa vastaanottavalle ylituomarille ja sopia käytännön järjestelyistä. Tämän jälkeen koiranohjaaja kirjautuu osoitteeseen https://koiratietokanta.fi/pitkakoe ja ilmoittaa koiransa kokokauden kokeeseen. Sähköinen ilmoittautumien luo samalla ylituomarille koelinkin, jonka kautta hän tallentaa koetapahtuman.

Osallistumismaksut tulevat olla maksettu Pohjois-Savon Kennelpiirin tilille ennen koetta.
Maksuissa käytetään viitenumeroa. Kuitti esitetään aina ylituomarille.

Ylituomareilla on kokokauden kokeiden maastokortteja tarvitseville, sen voit tulostaa halutessasi myös ...

AJOK
20.8.2023-29.2.2024, kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2309. Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

BEAJ
20.8.2023-29.2.2024, , Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2312. Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti edellisenä päivänä ao. linkkiä.  Kokeita ottavat vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen arvostelu oikeuden omaavat ylituomarit. Tuomaritiedot löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

DRAJ
20.8.2023-29.2.2024, Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2325. Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

HIRV
20.8.2023-15.1.2024, Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2406. Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarit. Tuomaritiedot löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

HIRV-J
20.8.2023-29.2.2024, Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2419. Lisät. Kokeeseen voivat osallistua kaikki Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistysten jäsenet omistamillaan koirillaan. Yhteyshenkilö: Ari Laukkanen p. 0400 170 998. Tuomaritiedot löytyvät osoitteesta: http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 

IAJOK
1.12.2023-29.2.2024, Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2341. Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarit sekä Tarmo Leinonen Keski-Suomesta, tuomaritiedot löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

KARH
20.8.-31.10.2023, Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2422. Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan suoraan vastaanottavalle ylituomarille. Ohjeet ja tuomarit varmistuvat Riistakeskuksen päätöksestä. Yhteyshenkilö: Ari Laukkanen p. 0400 170 998. LADATTAVA LUPA 2023

KEAJ
20.8.2023-29.2.2024, Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2338. Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen https://koiratietokanta.fi/pitkakoe sekä Tarmo Leinonen Keski-Suomesta. Tuomaritiedot löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

LINT
20.8.2023-29.2.2024, Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2707. Lisät. Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti edellisenä päivänä ao. linkkiä hyväksi käyttäen https://koiratietokanta.fi/pitkakoe Kokeita ottavat vastaan Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarit, jotka löytyvät osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit.

MÄAJ
20.8.2023-29.2.2024, Kokokauden koe, järj. Pohjois-Savon kennelpiiri r.y., ilm. . Osm. 20,00€ FI03 5482 3720 0031 85 viite 2354. Lisät. Pakolliset ennakkoilmoittautumiset Mikko Lappalainen p. 044 2690 866, Lisät. kokeita ottaa vastaan kaikki Suomen MÄAJ-ylituomarit: https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. 

Kokokauden kokeiden maksatusohje koskien ylituomareita, voimassa 1.1.2021 alkaen:
Pohjois-Savon kennelpiiri maksaa ylituomarille laskua vastaan 10 € / koira kulukorvauksen. Maastokortit sisältyvät ilmoittautumismaksuun, eikä osallistujalta peritä näistä erillistä maksua. Ylituomarit saavat maastokortit koekauden alussa jaoston puheenjohtajalta. 

Laskutus ao. vuoden lopussa laskulomakkeella, joka toimitetaan huolellisesti täytettynä (myös henkilötunnus ja allekirjoitus) Sari Vähäkoskelle, sari.vahakoski (at) pohjois-savonkennelpiiri.fi. Maksamisen ehtona on täydellisesti täytetty laskulomake. 

Laskusta tulee käydä ilmi alla olevat tiedot:
- ylituomarin etu- ja sukunimi
- laskun päivämääräpäivämäärä
- ylituomarin yhteystiedot
- ylituomarin sosiaaliturvatunnus
- ylituomarin pankkitilinumero FI -muodossa
- koiralista, josta käy ilmi koepäivä ja koiran rekisterinumeto