Kennelpiirin tiedotteet

Koulutusviikonloppu uusille käyttäytymisen jalostustarkastajille ja vastaaville toimitsijoille

Julkaistu 13.06.2017

Kennelliitto järjestää 9.–10.9.2017 Nurmijärven Klaukkalassa koulutusviikonlopun, jossa koulutetaan jalostustarkastajia sekä vastaavia toimitsijoita Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastukseen.

Haku koulutukseen on alkanut ja hakuaika päättyy 31.7.2017.

Jalostustarkastajakoulutukseen valitaan kuusi ja vastaavan toimitsijan koulutukseen kahdeksan henkilöä. Käyttäytymisen jalostustarkastajien koulutus on kaksipäiväinen ja vastaavien toimitsijoiden koulutus kestää yhden päivän. Koulutuspäivät tulevat olemaan pitkiä ja intensiivisiä.

Hakijoiden tulee perehtyä tarkastusten ohjeistukseen ja teoriapuoleen etukäteen. Tiedot testataan koulutuspäivän aluksi tentillä, jonka kysymykset perustuvat tämän sivun teksteihin.

Käyttäytymisen jalostustarkastaja
Koulutukseen hakijalla tulee olla rotujärjestön puolto hakemuksensa liitteenä. Puollossaan rotujärjestö ottaa kantaa hakijan soveltuvuuteen jalostustarkastajana. Henkilöllä tulee olla vahva kokemus koirien kanssa toimimisesta, sekä kyky havainnoida ja ymmärtää koiran eleitä ja käyttäytymistä.

Vastaava toimitsija
Vastaavaksi toimitsijaksi pyrkivällä tulee olla puolto joko rotujärjestöltä, rotua harrastavalta yhdistykseltä tai rotuyhdistykseltä hakemuksensa liitteenä.  Vastaavan toimitsijan tehtävänä on varmistaa, että tarkastus järjestetään ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa myös tapahtuman kulusta yhdessä jalostustarkastajan kanssa. Olennaisena tehtävänä on toimia tarkastettavan koiran käsittelijänä. Vastaava toimitsija ohjeistaa paikan päällä muut avustajat tehtäviinsä. Hakijalla tulee olla hyvä fyysinen kunto sekä suullinen esitystaito.  

Yhdistyksen puollot
Mikäli yhdistys suosittelee useampaa henkilöä koulutukseen, tulee puoltojärjestys mainita. Vastaavat toimitsijat ja käyttäytymisen jalostustarkastajat voivat toimia minkä tahansa rodun käyttäytymisen jalostustarkastuksessa.

Koulutuksessa käytettävät koirat
Toiveena on, että ainakin osa osallistujista pystyy tuomaan koulutukseen myös koiran, jota voidaan käyttää harjoitustarkastusten tekemiseen. Koirat pidetään omissa häkeissään tai autossa silloin, kun ne eivät ole radalla, lisäksi niitä voi ulkoiluttaa lyhyesti taukojen aikana.

Koulutukseen hakeminen:
Koulutukseen pyrkivän tulee olla 18 vuotta täyttänyt Kennelliiton jäsen. Hakemuksessa tulee olla hakijan tiedot, Kennelliiton jäsennumero ja perustelut miksi kokee olevansa sopiva henkilö hakemaansa tehtävään. Lisäksi hakemukseen tulee sisältyä:

    tieto kumpaan tehtävään (jalostustarkastaja vai vastaava toimitsija) hakija haluaa kouluttautua
    vastaavaksi toimitsijaksi pyrkivän kohdalla tieto kumpana päivänä ensisijaisesti haluaa osallistua
    yhdistykseltä saatu puolto
    tieto siitä, onko hakijan mahdollista ottaa yksi koira mukaansa koulutukseen ja jos kyllä, myös koiran rotu, sukupuoli ja ikä

Osallistujille lähetään tarkempi tieto ohjelmasta sekä maksuohjeet samalla, kun he saavat tiedon koulutukseen hyväksymisestä. Tieto koulutukseen hyväksymisestä toimitetaan hakijoille 17.8. mennessä.

Vastaavien toimitsijoiden koulutusmaksu on 50 € ja jalostustarkastajien 90 €. Maksu sisältää koulutuksen, materiaalin sekä aamupalan ja päivän aikana vapaasti tarjolla olevan kahvin/teen. Lounaasta ja muista eväistä osallistujat vastaavat itse. Osallistumisen peruuntuessa koulutusmaksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

Hakemukset toimitetaan liitteineen 31.7.2017 mennessä osoitteella heidi.karjalainen@kennelliitto.fi
tai   Suomen Kennelliitto ry / Heidi Karjalainen
       Kamreerintie 8
       02760 ESPOO

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet