KENNELPIIRIN OHJE: Kokokauden kokeet, ohje toimassa toistaiseksi

AJOK, DRAJ, IAJOK, HIRV, KEAJ, LINT, MÄAJ

Koko koekauden kestävän kokeen tarkoituksena on madaltaa kokeeseen osallistumisen kynnystä ja tehdä kokeen suorittamisesta mahdollisimman helppoa. Asiointi ja yhteydenpito tapahtuu pääasiassa puhelimitse. Ylituomari voi kuitenkin niin harkitessaan edellyttää koiranomistajan sekä palkintotuomarin/-tuomareiden henkilökohtaisesti osallistumaan ylituomarin puhutteluun. Kokeen onnistumisen ja sujuvuuden kannalta on tärkeää että kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä. Asioista tulee sopia etukäteen ja kaikilla on oltava tiedossa toistensa yhteystiedot.

Osallistumismaksu on 20 €, joka tulee maksaa ennen koetta Pohjois-Savon Kennelpiirin tilille FI03 5482 3720 0031 85. Viitenumero on pakollinen, valitse seuraavista koelajikohtainen viite: 2309 AJOK, 2312 BEAJ, 2325 DRAJ, 2338 KEAJ, 2341 IAJOK, 2406 HIRV, 2419 HIRV-J, 2422 KARH, 2707 LINT, 2354 MÄAJ. Pohjois-Savon kennelpiiri maksaa laskua vastaan ylituomarille 10 € / koira hänelle aiheutuneista kaikista koe- ja purkutilaisuuden kuluista. Koemateriaalin hankkii kennelpiiri ja se sisältyy ilmoittautumismaksuun, eikä osallistujalta peritä näistä erillistä maksua.

Kokeeseen ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta. Kokokaudenkokeisiin ilmoittautuminen muuttui muutama vuosi sitten  sähköiseksi, muulla tavalla ei voi eikä saa ilmoittautua kokeeseen. Ennen ilmoittautumista tulee soittaa vastaanottavalle ylituomarille ja sopia, että kokeilu käy hänelle. Sähköinen ilmoittautumien luo samalla ylituomarille koelinkin, jonka kautta koetapahtuma tallennetaan.

Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta: https://koiratietokanta.fi/pitkakoe. Pohjois-Savon Kennelpiirin alueen ylituomarit löytyvät Kennelliiton rekisteristä osoitteesta: http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit. Muutamissa kokeissa on sovittu käytettävän piirinrajan tuntumassa toimivaa ylituomaria. Tämä näkyy työsarkatekstissä, jos näin on sovittu. 

Poikkeuksen tekee, mäyräkoirien ajokokeessa vaaditaan ennakkoilmoittautuminen ja hyväksytään kaikki Suomen MÄAJ ylituomarit ottamaan kokeita vastaan, koska tämän lajin ylituomareita on niin vähän (asiasta sovitaan etukäteen myös Mikko Lappalaisen kanssa p. 044 269 0866, joka antaa tarkemmat ohjeet). Ilmoittautuminen suoritetaan viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä puhelimitse. Koiranohjaaja tilaa hyvissä ajoin maastokortit vastaanottavalta ylituomarilta tai tulostaa järjestöjen sivuilta netistä.

Ylituomaripuhuttelu. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun, ohjeistaa koeryhmän ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden. Ylituomari tarkistaa palkintotuomarin /rien arvosteluoikeuden /t ja hyväksyy tämän/ nämä. Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee sovitun palkintotuomarin puhelimitse antaa selvitys ylituomarille päivän koetapahtumista. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.

Kokeen purkutilaisuus. Kokeen purkutilaisuus tulee pitää viimeistään viikon kuluessa koepäivästä sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Toinen ylituomari ei voi tuurata nimettyä tuomaria. Purkutilaisuuteen tulee osallistua palkintotuomari/t ja koiraa kokeissa ohjannut henkilö (omistaja tai ohjaaja), joka ottaa mukaansa kokeiltavan koiran rekisterikirjan, josta tulee käydä ilmi, että koira on tunnistusmerkitty, rokotustodistukset sekä kuitin suoritetusta osanottomaksusta. Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan purkutilaisuuteen. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja oma koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koetulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat. Ylituomari kirjaa tapahtuman suoraan sähköiseen tietokantaan ja lähettää tarkistamansa koepöytäkirjan nimetylle koepöytäkirjantarkastajalle sähköisesti. Ylituomari arkistoi maastokortit ja säilyttää näitä vuoden.