Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotukset

Tällä sivulla kerrotaan kennelpiirin ajankohtaisista tiedotusasioista, rotujaostojen terveisistä jne. Kotisivupäivityksistä vastaa piirisihteeri sihteeri (at) pohjois-savon kennelpiiri.fi.


Tiedottaja Sari Holopainen
sariholopainen (at) hotmail.com
Sari on jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hänelle lähetetään myös koirakokeiden ja näyttelyiden tulokset, Sari huolehtii niiden välitettämisestä eteen päin lehdistölle. Sariin saatte yhteyden sariholopainen (at) hotmail.com

Kennelpiiri on myös facebookissa, https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/

.

Tervetuloa Kennelpiirin vuosikokoukseen

Julkaistu 18.02.2017

Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistyksille

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN ON JULKAISTU 1-2017 HAAKAHUKSESSA

Kokouksen alussa muistamme vuoden 2016 piirinmestareita ja palkitsemme vuoden koirat sekä julkaisemme vuoden 2016 positiivisimman yhdistyksen ja aktiivisen vuoden 2016 nuoren koiraharrastajan, Tervetuloa kokoukseen!

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Siilinjärvellä Punttisilimässä 28 päivänä maaliskuuta 2017 klo 19.00 alkaen. Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18.00. Kokouksessa käsitellään Kennelpiirin sääntöjen 22 §:ssä mainitut asiat. Osoite on Marjomäentie 312, Kuuslahti.

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua (31.1.2015) ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry  - Hallitus

Muita ajankohtaisia uutisia