Kennelpiiri siirtyi sähköiseen tiedottamiseen

Kennelpiiri on luopunut tiedotelehden tekemisestä totutussa laajuudessa. Jatkossa lehti ilmestyy kerran vuodessa touko-kesäkuussa. Lehdessä julkaistaan pääosin vuosikokousasiat sekä jotain muita ajankohtaista asioita. Tämä lehti postitetaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, lehden saavat myös kennelpiirin toimihenkilöt, yhteistyökumppanit sekä tiedotusvälineet.

Jäsenyhdistysten, toimihenkilöiden sekä yhteistyökumppaneiden tiedottaminen on siirtynyt sähköiseksi. Tiedotteita julkaistaan tällä sivulla nopeammalla aikataululla kuin on totuttu. Myös jaostot voivat lähettää ajankohtaisia asioita tiedotettavaksi. Kotisivun päivityksestä vastaa piirisihteeri sihteeri (at) pohjois-savon kennelpiiri.fi.

Tiedottaja Sari Holopainen, sariholopainen (at) hotmail.com
Sari on jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hänelle lähetetään myös koirakokeiden ja näyttelyiden tulokset, Sari huolehtii niiden välitettämisestä eteen päin lehdistölle sekä päivittää tuloksia Kennelpiirin facebook-sivustolle. Sari huolehtii myös koiriin liittyvästä tiedottamisesta lehdistöön sekä tiedotusvälineisiin päin.

Kennelpiiri on myös facebookissa, https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/

Jos teille tulee kysyttävää, olkaa rohkeasti yhteydessä!

OHJE Napakan tiedotteen tekemiseen löytyy TÄÄLTÄ.

.

Linnunhaukun PM-kokeen järjestämisohje kommentoitavaksenne.

Julkaistu 21.02.2015

Sääntöön toivotaan kommentteja!
Laittakaa ne Janne Ryhäselle sähköpostilla janne.ryhanen@hotmail.com helmikuun loppuun mennessä. T: Lintujaosto


LINNUNHAUKUN PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE

 1. KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOIKEUS JA JÄRJESTÄMINEN

Piirinmestaruuskoe on samalla myös kennelpiirin karsintakoe lohkon valintakokeeseen.

Piirinmestaruuskokeen saavat järjestää Pohjois-Savon kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. Kokeen järjestämisvuorojen koordinoinnista ja kokeen valvonnasta vastaa kennelpiirin lintujaosto. Mahdollisuuksien mukaan kokeen järjestämistä vuorotellaan piirin eri alueilla.

            Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain syyskuun toinen tai kolmas viikonloppu.

Koe järjestetään kaksipäiväisenä kokeena siten, että jokaisen koiran on pakko osallistua ensimmäisen päivän kokeeseen. Toisena päivänä kokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos koira osallistuu molempina päivinä kokeeseen, tulokseksi muodostuu paremman päivän tulos.

Ensimmäisen päivän koe voi olla aamu tai iltapäiväkoe. Osanottomaksu peritään molemmilta koepäiviltä erikseen, osallistumismaksu on maksettava ennakkoon osallistumisoikeuden varmistuttua.

 1. KOKEIDEN ANOMINEN

Kokeiden järjestämisoikeus anotaan Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitukselta voimassa olevien Suomen Kennelliitto ry:n hakuohjeiden mukaisesti.

 1. KOELUOKAT

Piirinmestaruudesta kilpaillaan korkeimmassa koeluokassa (VOI) ja mestaruuden

saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut

koira. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvistamia LINT-kokeen sääntöjä.

 1. OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen;

osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen

ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla / omistajalla

riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.

Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja

koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan

kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi

osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan

seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa.

 1. KOKEEN YLITUOMARI

Piirinmestaruuskokeen ylituomariksi nimetään linnunmetsästyskokeiden ylituomari,

joka omaa riittävän kokemuksen vaativaan tehtävään. Ylituomaria valittaessa

noudatetaan joustavaa vuorottelua Pohjois-Savon kennelpiirin ylituomareiden kesken.

Ylituomari voidaan nimetä myös muista kennelpiireistä.

Ylituomarin ja hänen varamiehensä nimeää koetoimikunta. Ellei erityistä estettä

ilmene, valitaan ylituomariksi edellisenä vuonna varamiehenä toiminut.

 1. KOIRIEN KARSINTA / VALINTA KOKEESEEN

6.1 Kirjallinen ilmoittautuminen kokeeseen on oltava vastaanottajalla viimeiseen

ilmoittautumispäivään mennessä, ilmoituksesta tulee näkyä edellisen ja kuluvan

koekauden tulokset pistemäärineen.

6.2 Kokeeseen voi osallistua enintään yksitoista (11) koiraa, ja edellisen vuoden

piirinmestari, kaksitoista (12) jos piirinmestari ei osallistu.

6.3 Valinnassa otetaan huomioon:

- kahden parhaan voi-luokan kokeen, edeltävältä ja tai kuluvalta koekaudelta, yhteenlasketut tulokset suoraan, vähintään toinen tulos pitää olla kuluvalta koekaudelta.

- jos ilmoittautuneissa ei ole 11 (12) koiraa valittavissa kahden tuloksen perusteella

valitaan loput yhden tuloksen perusteella, huomioiden myös kuluvan kauden AVO 1 tulokset

- parhaan pistemäärän saavuttaneet koirat tulevat valituksi

Tasapistein olevat koirat ratkaisee:

- kuluvan kauden tulos, VOI parempi jos AVO ja VOI pisteet tasan

- arpa

Varakoiria ovat kaikki valittujen jälkeen olevat kokeeseen ilmoittautuneet koirat

pisteiden mukaisessa järjestyksessä

6.4 Koirien valinnan PM-kokeeseen (tulosten perusteella) suorittaa koetoimikunnan

puheenjohtaja.

 1. MUUT OHJEET

Mestaruuskiertopalkinto luovutetaan kokeen yhteydessä ja piirinmestaruusmitalit

kennelpiirin vuosikokouksessa. Kiertopalkinnon saa omakseen koira, joka on saanut

siihen kolme kiinnitystä. Näitä ohjeita koskevat muutosesitykset on tehtävä Pohjois-

Savon kennelpiirin lintujaostolle. Näitä ohjeita voidaan muuttaa vain Pohjois-Savon

Kennelpiirin hallituksen päätöksellä. Tulokset ja kennelpiirinmestarit on ilmoitettava

kennelpiirin sihteerille kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä.

Säännöt on hyväksytty Pohjois-Savon Kennelpiirin hallituksen kokouksessa xx.xx.2015. Säännöt astuvat voimaan heti.

Kennelpiirin sähköiset tiedotteet

Piirinmestaruuskokeet 2019

Lähetäthän tulokset sekä kuvan piirinmestarista tulemaan!

 • 15.-16.6. Leppävirta
  NOME-B 
  Mika Lappalainen    
 • 20.7. Kuopio VIC
  Tapio Pulkkinen    
 • 20.7. Kuopio VIC-R
  Tapio Pulkkinen    
 • 18.8. Kiuruvesi MEJÄ
  Tuula Svan    
 • 25.8. Kuopio TOKO
  Kaisa Poutanen    
 • 7.9. Kiuruvesi KAER (metsä)
  Timo Hakkarainen    
 • 21.9. Tervo LINT
  Juha Prinkkilä    
 • 22.9. Tervo LINT
  Juha Prinkkilä    
 • 22.8. Juva MÄAJ
  Mikko Lappalainen
 • 5.10. Siilinjärvi AJOK
  Janne Pellinen    
 • 6.10. Siilinjärvi AJOK
  Janne Pellinen     
 • 14.10. Kuopio BEAJ
  Lea Tuovinen     
 • 25.10. Lapinlahti HIRV
  Mika Juntunen    
 • 2.11. Kuopio DRAJ
  Harri Piiroinen     
 • 2.11. Iisalmi PK (PAHA)
  Mira Salminen     
 • 2.11. Kuopio RT
  Anna Klingenberg    
 • 3.11. Kuopio RT
  Anna Klingenberg    
 • 16.11. Suonenjoki KEAJ
  Seppo Ojala