Kennelpiiri siirtyi sähköiseen tiedottamiseen

Kennelpiiri on luopunut tiedotelehden tekemisestä totutussa laajuudessa. Jatkossa lehti ilmestyy kerran vuodessa touko-kesäkuussa. Lehdessä julkaistaan pääosin vuosikokousasiat sekä jotain muita ajankohtaista asioita. Tämä lehti postitetaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, lehden saavat myös kennelpiirin toimihenkilöt, yhteistyökumppanit sekä tiedotusvälineet.

Jäsenyhdistysten, toimihenkilöiden sekä yhteistyökumppaneiden tiedottaminen on siirtynyt sähköiseksi. Tiedotteita julkaistaan tällä sivulla nopeammalla aikataululla kuin on totuttu. Myös jaostot voivat lähettää ajankohtaisia asioita tiedotettavaksi. Kotisivun päivityksestä vastaa piirisihteeri sihteeri (at) pohjois-savon kennelpiiri.fi.

Tiedottaja Sari Holopainen, sariholopainen (at) hotmail.com
Sari on jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hänelle lähetetään myös koirakokeiden ja näyttelyiden tulokset, Sari huolehtii niiden välitettämisestä eteen päin lehdistölle sekä päivittää tuloksia Kennelpiirin facebook-sivustolle. Sari huolehtii myös koiriin liittyvästä tiedottamisesta lehdistöön sekä tiedotusvälineisiin päin.

Kennelpiiri on myös facebookissa, https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/

Jos teille tulee kysyttävää, olkaa rohkeasti yhteydessä!

OHJE Napakan tiedotteen tekemiseen löytyy TÄÄLTÄ.

.

Alkaa olla Kennelliiton asiomerkkien anomisen aika!

Julkaistu 18.09.2019

Kennelpiiri käsittelee Kennelliiton merkkiasiat keskitetysti huhtikuun ja lokakuun kokouksessaan. Jäsenyhdistysten ja jaostojen tuleekin muistaa lähettää anomukset piirihallitukselle siten että ne ovat käsittelyssä ao. kokouksissa.  

Piirissä arvostetaan kennelalan toimijoita, jotka ovat toiminnallaan edistäneet Kennelliiton ja Kennelpiirin jäsenyhdisyksen kenneltoimintaa osallistumalla mm. jäsenyhdistyksen järjestötyöhön, ollut ahkera talkoolainen jne. ja ollut jäsenenä yhdistyksessä useita vuosia.

Pronssinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään pääsääntöisesti ansiokkaasta Kennelliiton, alueellisen tai paikallisen kenneltoiminnan eteen tehdystä työstä. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 5 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen.

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty Kennelliiton jäsenyhdistyksen ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt Kennelliitossa tai Kennelliiton jäsenyhdistyksessä kenneltoimintaa ja osallistunut aktiivisesti Kennelliiton jäsenyhdistyksen järjestötyöhön. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää myös sekä kultaisen että hopeisen ansiomerkin perustein. Pronssinen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina anojalle merkittävässä kenneltilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa.

Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään pääsääntöisesti ansiokkaasta Kennelliiton tai kenneltoiminnan eteen tehdystä työstä. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 10 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty Kennelliiton pronssinen ansiomerkki tai kennelpiirin, rotujärjestön tai lajiliiton ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt Kennelliitossa tai kotiseudullaan kenneltoimintaa ja osallistunut merkittävällä tavalla Kennelliiton järjestötyöhön kennelpiirin ja/tai rotujärjestön luottamustehtävissä. Näitä ovat muun muassa kennelpiirien hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät, rotujärjestöjen hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät tai ansiokas toiminta kennelpiirien ja rotujärjestöjen luottamushenkilönä. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös kultaisen ansiomerkin perustein ja hopeinen ansiomerkki on edellytys kultaiselle ansiomerkille. Hopeinen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina merkittävässä paikallisessa kenneltilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa.

Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki on Kennelliiton ansiomerkeistä korkein. Merkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään Kennelliiton merkittävässä hallinnollisessa tai muutoin erittäin merkittävässä tehtävässä toimimisesta. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen ja joka vähintään 10 vuotta aikaisemmin on saanut Kennelliiton hopeisen ansiomerkin. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka merkittävällä tavalla on edistänyt maamme kenneltyötä toimiessaan Kennelliiton tehtävissä. Näitä ovat muun muassa valtuuston puheenjohtajien tehtävät, kurinpitolautakunnan puheenjohtajan tai kurinpitolautakunnan jäsenten tehtävät, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtävät, pitkäaikainen toimikuntien puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät sekä pitkäaikainen ja ansiokas toiminta Kennelliiton luottamushenkilönä. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös pitkäaikaiselle valtuuston jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti ja ansiokkaasti Kennelliiton jäsenyhdistyksessä. Näitä ovat muun muassa kennelpiirin, lajiliiton ja rotujärjestön puheenjohtajuus tai pitkäaikainen näiden hallituksessa toimiminen. Kultainen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina Kennelliiton merkittävässä valtakunnallisessa tilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa. Kultaisen merkin saajalle annetaan luovutuskirja. Kultaiset ansiomerkit on numeroitu.

Ansiomerkkiä voi anoa

Ansiomerkit ja kunniaviirit myöntää SKL-FKK:n hallitus, joko SKL-FKK:n hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, kennelpiirin, rotujärjestön tai muun SKL-FKK:n jäsenyhdistyksen esityksestä. Jos esityksen on tehnyt viimeksi mainittu, on siinä oltava ao. kennelpiirin tai rotujärjestön lausunto. 

Esityksessä on mainittava henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite ja ansiot. Yhdistyksen ollessa kysymyksessä se nimi, puheenjohtaja ja hänen osoitteensa.

Jokainen ansiomerkki- ja kunniaviiriesitys kirjoitetaan erilliselle SKL-FKK:n lomakkeelle. Jos ansiomerkkiesityksiä tehdään useammalle henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjestys.

Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut SKL-FKK:n hyväksi tai tukenut SKL-FKK:n, kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai jäsenyhdistyksen työtä.

Kennelliiton hallitus käsittelee anomukset kaksi kertaa vuodessa 30.6. ja 31.12. Piirihallitus käsittelee anomukset keskitetysti kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja lokakuun kokouksissaan. Anomusten tulee lähettää sihteerille maalis- tai syyskuun loppuun mennessä. 

Kennelpiirin sähköiset tiedotteet

Piirinmestaruuskokeet 2019

Lähetäthän tulokset sekä kuvan piirinmestarista tulemaan!

 • 15.-16.6. Leppävirta
  NOME-B 
  Mika Lappalainen    
 • 20.7. Kuopio VIC
  Tapio Pulkkinen    
 • 20.7. Kuopio VIC-R
  Tapio Pulkkinen    
 • 18.8. Kiuruvesi MEJÄ
  Tuula Svan    
 • 25.8. Kuopio TOKO
  Kaisa Poutanen    
 • 7.9. Kiuruvesi KAER (metsä)
  Timo Hakkarainen    
 • 21.9. Tervo LINT
  Juha Prinkkilä    
 • 22.9. Tervo LINT
  Juha Prinkkilä    
 • 22.8. Juva MÄAJ
  Mikko Lappalainen
 • 5.10. Siilinjärvi AJOK
  Janne Pellinen    
 • 6.10. Siilinjärvi AJOK
  Janne Pellinen     
 • 14.10. Kuopio BEAJ
  Lea Tuovinen     
 • 25.10. Lapinlahti HIRV
  Mika Juntunen    
 • 2.11. Kuopio DRAJ
  Harri Piiroinen     
 • 2.11. Iisalmi PK (PAHA)
  Mira Salminen     
 • 2.11. Kuopio RT
  Anna Klingenberg    
 • 3.11. Kuopio RT
  Anna Klingenberg    
 • 16.11. Suonenjoki KEAJ
  Seppo Ojala