Ajankohtaiset tiedotteet

Tälle verkkosivulle päivitetään ahkeralla aikataululla ajankohtaisia asioita, täältä löytyy paljon uutisia, kenneltietoutta ja toimintaohjeita jne. Rotujaostot voivat lähettää myös ajankohtaisia asioitaan tiedotettavaksi verkkosivulle ja facebook-sivulle. 

Toivomme, että mahdollisimman moni Pohjois-Savon kenneltoimija ja koiraharrastaja oppisi vierailemaan ym. foorumilla ja hyödyntämään sivustoja erilaisten tietojen hakemiseen.

Lisätietoja: 

  • Kennelpiirin puheenjohtaja Erkki Savolainen erkki.savolainen (at) gmail.com
  • Kennelpiiriin sihteeri Eija Airaksinen, sihteeri (at) pohjois-savonkennelpiiri.fi
  • Kennelpiirin tiedottaja Sari Holopainen, sariholopainen (at) hotmail.com


SKL: Tiedotteen tekeminen: Hyvä tiedote on napakka ja selkeä. Tiedotteen tärkein asia kerrotaan aina alussa. 
.

============================

Ajankohtaiset tiedotteet:

Suomenpystykorvalla metsästäminen mukana Museoviraston wikiluettelossa

Julkaistu 19.07.2016

Museovirasto on avannut elävän perinnön wikiluettelon, jonka tavoitteena ja tarkoituksena on yhdessä erilaisten ryhmien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa koota tietoja ja esitellä laajasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä Suomessa. Luettelon kokoaminen on osa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa. Myös suomenpystykorvalla metsästäminen on mukana wikiluettelossa.

Suomen Kennelliitto, Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen Pystykorvajärjestö toimivat yhdessä saadakseen suomenpystykorvalla metsästämisen mukaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja suomenpystykorvaan liittyvän kulttuuriperinnön tunnettavuuden lisäämiseksi myös suomenpystykorvasta on lisätty artikkeli tänä vuonna avattuun wikiluetteloon.

Kuva Hannu Huttu

Pystykorvaiset koirat ovat kuuluneet pohjoiseen elämänmuotoon jo kivikaudella. Suomenpystykorvan avulla tapahtuvaa metsästysmuotoa harjoitetaan nykyisinkin alkukantaiseen tapaan, vain aseet ja muut metsästäjän varusteet ovat kehittyneet aikojen saatossa.

Tässä metsästysmuodossa erityispiirteenä on se, että suomenpystykorva pitää riistan paikallaan kiinnittämällä sen huomion itseensä ja tällöin metsästäjällä on aikaa päättää ampuuko hän haukun kohteen vai jättääkö ampumatta. Edellä kuvattu valikoiva metsästys säästää ja kasvattaa esimerkiksi metsäkanalintukantoja, koska metsästäjällä on aikaa havaita ennen riistalaukausta onko haukun kohteena nuori vai vanha lintuyksilö.

Yhteisöt ja niiden harjoittamat elävät perinteet ovat keskeinen osa aineetonta kulttuuriperintöä koskevaa Unescon yleissopimusta. Unescon sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 2013.

Wikiluettelossa olevia kohteita voi myöhemmin ehdottaa kansalliseen elävän, aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, joka julkaistaan vuonna 2017. Tästä luettelosta on mahdollista hakea kohteita edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin. Molemmista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Wikiartikkeli suomenpystykorvalla metsästämisestä

Elävän perinnön wikiluettelo

Lisätietoja
Suomen Kennelliitto ry
Miia Lahti, viestintäpäällikkö
(09) 8873 0292
viestinta@kennelliitto.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet