Kennelpiiri siirtyi sähköiseen tiedottamiseen

Kennelpiiri on luopunut tiedotelehden tekemisestä totutussa laajuudessa. Jatkossa lehti ilmestyy kerran vuodessa touko-kesäkuussa. Lehdessä julkaistaan pääosin vuosikokousasiat sekä jotain muita ajankohtaista asioita. Tämä lehti postitetaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, lehden saavat myös kennelpiirin toimihenkilöt, yhteistyökumppanit sekä tiedotusvälineet.

Jäsenyhdistysten, toimihenkilöiden sekä yhteistyökumppaneiden tiedottaminen on siirtynyt sähköiseksi. Tiedotteita julkaistaan tällä sivulla nopeammalla aikataululla kuin on totuttu. Myös jaostot voivat lähettää ajankohtaisia asioita tiedotettavaksi. Kotisivun päivityksestä vastaa piirisihteeri sihteeri (at) pohjois-savon kennelpiiri.fi.

Tiedottaja Sari Holopainen, sariholopainen (at) hotmail.com
Sari on jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hänelle lähetetään myös koirakokeiden ja näyttelyiden tulokset, Sari huolehtii niiden välitettämisestä eteen päin lehdistölle sekä päivittää tuloksia Kennelpiirin facebook-sivustolle. Sari huolehtii myös koiriin liittyvästä tiedottamisesta lehdistöön sekä tiedotusvälineisiin päin.

Kennelpiiri on myös facebookissa, https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/

Jos teille tulee kysyttävää, olkaa rohkeasti yhteydessä!

OHJE Napakan tiedotteen tekemiseen löytyy TÄÄLTÄ.

.

Kennelliitto seuraa kasvattajien työtä ja puuttuu epäkohtiin sääntöjensä puitteissa

Julkaistu 29.10.2018

Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat ovat sitoutuneet koirien huolenpitoon ja olemaan selvillä eläinsuojelulain ja muiden koiria koskevien lakien sisällöstä. Kennelliitto seuraa kasvattajien työtä ja puuttuu kaikkiin ilmoitettuihin epäkohtiin sääntöjensä rajoissa. Kuitenkin vain viranomaisilla on valtuudet lopettaa pentutehdas. Kennelliiton kanta on, että eläinten hyvinvointilain tulee vahvistaa viranomaisten edellytyksiä puuttua eläinsuojelutapauksiin. 

Suomalainen koirankasvatus on perinteisesti ollut pienimuotoista kotikasvatusta, jossa syntyy usein vain muutama pentue vuodessa. Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus velvoittaa terveiden ja hyväluonteisten koirien kasvattamiseen. Sitoumuksen allekirjoittaneita kasvattajia on kaikkiaan lähes 24 500 ja heistä aktiivisia kasvattajia on noin 13 000. Viimeisen viiden vuoden aikana vajaat 5200 kasvattajaa on teettänyt vain yhden pentueen.

Epäilyt Kennelliiton sääntöjä rikkovasta toiminnasta, kuten koirien huolenpidon laiminlyönnistä, käsitellään Kennelliiton kurinpitolautakunnassa. Käräjäoikeudet eivät henkilötietosuojan vuoksi voi toimittaa ratkaisuja automaattisesti Kennelliitolle.

Eläinsuojelutapaukset saadaankin pääosin tietoon mediaseurannan, kennelneuvojien tai jäsenten ilmoitusten kautta. Tällöin Kennelliitto voi tekijän nimen tai ainakin tekopaikkakunnan perusteella pyytää ratkaisun yksilöidysti käräjäoikeudesta. Vuosina 1990–2016 Kennelliiton kurinpitolautakunnassa käsiteltiin 74 sääntörikkomusta, joiden perusteena oli eläinsuojelurikos tai -rikkomus. Viime vuonna vastaavia tapauksia oli yhdeksän.

Kennelliitto on seurannut SEY:n eläinsuojeluneuvojan viime viikonloppuna julkisuuteen esille nostaman henkilön toimintaa jo pitkään ja siitä on raportoitu viranomaisille. Hänen aiempaan toimintaansa liittyviä asioita on käsitelty Kennelliitossa sääntöjen mukaisesti. Tieto Kennelliiton kurinpitolautakunnan päätöksestä on julkaistu Koiramme-lehdessä 4/18.

– Yksikin eläinsuojelutapaus on liikaa ja tämä kyseinen on äärimmäisen surullinen. Tapaus tullaan ottamaan Kennelliitossa vielä uudelleen käsittelyyn. Valtaosa kasvattajista on hyvin vastuuntuntoisia ja Kennelliitto tukee kasvatustyötä monin eri tavoin, sanoo Suomen Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja ja kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen.

Lain parannettava viranomaisvalvonnan edellytyksiä

Kennelliitto pyrkii ennaltaehkäisemään koirankasvatukseen liittyviä ongelmia säännöillään, kasvattajien koulutuksella ja kennelneuvonnalla. Kasvattajakurssien lisäksi parhaillaan eri puolilla Suomea pilotoidaan koirien terveydenhuolto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on tietoa jakamalla parantaa koirien olosuhteisiin liittyvää hyvinvointia. Ohjelman mukaisesti tietyt kriteerit täyttäville kenneleille voitaisiin myöntää sertifiointi, joka antaa pennun ostajalle varmuutta kasvattajan valinnassa. Asia on vielä valmistelussa.

Kennelneuvojat ovat Kennelliiton luottamushenkilöitä, joiden tehtävänä on tukea ja neuvoa kasvattajia. Tällä hetkellä kennelneuvojia on yli 40 eri puolilla Suomea. Jos Kennelliittoon tehdään ilmoitus huonosta tai epäeettisestä koiranpidosta, voidaan apuna käyttää paikallista kennelneuvojaa. Kennelneuvojat voivat tehdä kasvattajan luoksen kennelkäynnin.

– Kennelliitolla tai kennelneuvojalla ei ole viranomaisvaltuuksia, joten tietoon tulleista koirien hyvinvoinnin laiminlyönneistä raportoidaan eläinsuojeluviranomaisille. On tärkeää, että viranomaiset puuttuvat näihin tapauksiin heti tiukasti, jotta toiminta saadaan loppumaan, Laitinen painottaa.

Kennelliitto on lausunnossaan eläinten hyvinvointilain luonnoksesta ottanut kantaa siihen, että viranomaisten edellytykset puuttua koirien huonoon kohteluun ja valvoa eläintenpitokieltoa eivät riittävästi toteudu. Kennelliitto on myös hyvin huolissaan koirien myynnistä verkkokauppojen sivuilla, sillä näiden koirien alkuperää ja kasvuolosuhteita on vaikea selvittää. Uuden eläinten hyvinvointilain tuleekin tarjota myös maakunnassa valvoville viranomaisille parempia työkaluja ja riittävästi resursseja.

Lisätietoja:

Tuula Laitinen
Suomen Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja, kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja
tuula.laitinen@kennelliitto.fi  puh. 050 430 3229

Kennelpiirin sähköiset tiedotteet

Piirinmestaruuskokeet 2019

Lähetäthän tulokset sekä kuvan piirinmestarista tulemaan!

 • 15.-16.6. Leppävirta
  NOME-B 
  Mika Lappalainen    
 • 20.7. Kuopio VIC
  Tapio Pulkkinen    
 • 20.7. Kuopio VIC-R
  Tapio Pulkkinen    
 • 18.8. Kiuruvesi MEJÄ
  Tuula Svan    
 • 25.8. Kuopio TOKO
  Kaisa Poutanen    
 • 7.9. Kiuruvesi KAER (metsä)
  Timo Hakkarainen    
 • 21.9. Tervo LINT
  Juha Prinkkilä    
 • 22.9. Tervo LINT
  Juha Prinkkilä    
 • 22.8. Juva MÄAJ
  Mikko Lappalainen
 • 5.10. Siilinjärvi AJOK
  Janne Pellinen    
 • 6.10. Siilinjärvi AJOK
  Janne Pellinen     
 • 14.10. Kuopio BEAJ
  Lea Tuovinen     
 • 25.10. Lapinlahti HIRV
  Mika Juntunen    
 • 2.11. Kuopio DRAJ
  Harri Piiroinen     
 • 2.11. Iisalmi PK (PAHA)
  Mira Salminen     
 • 2.11. Kuopio RT
  Anna Klingenberg    
 • 3.11. Kuopio RT
  Anna Klingenberg    
 • 16.11. Suonenjoki KEAJ
  Seppo Ojala