Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotukset

Tällä sivulla kerrotaan kennelpiirin ajankohtaisista tiedotusasioista, rotujaostojen terveisistä jne. Kotisivupäivityksistä vastaa piirisihteeri sihteeri (at) pohjois-savon kennelpiiri.fi.


Tiedottaja Sari Holopainen
sariholopainen (at) hotmail.com
Sari on jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hänelle lähetetään myös koirakokeiden ja näyttelyiden tulokset, Sari huolehtii niiden välitettämisestä eteen päin lehdistölle. Sariin saatte yhteyden sariholopainen (at) hotmail.com

Kennelpiiri on myös facebookissa, https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/

.

Kennelpiiriimme haetaan uutta aluekouluttajaa

Julkaistu 30.07.2014

Piirihallitus julistaa haettavaksi aluekouluttajan paikan 1.1.2015 alkaen.
Pitkäaikainen kouluttajamme Pirjo Piiroinen on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä.

Nyt on oiva tilaisuus tarttua ja tutustua mielenkiintoiseen koiramaailmaan. Aluekouluttajan tehtävä on poikkeuksellinen pesti – harrastustyötä tehdään Kennelliitolle, mutta samalla myös omalle kennelpiirille. Useille koiraharrastajille aluekouluttaja voi olla ainoa tapaamansa Kennelliiton edustaja, joka on konkreettinen henkilö ja juuri tuo tekee tästä pestistä antoisan ja mielenkiintoisen

Aluekouluttajan tehtäviin Kennelpiirin alueella kuuluu mm.
- kasvattajan perus- ja jatkokursseista
- koetoimitsijakoulutuksen perusosiosta
- ylituomarin peruskurssista
- tunnistusmerkitsijän peruskurssista
- ulkomuoto¬tuomareiden alkeiskurssin järjestelyistä

Aluekouluttaja on Kennelliiton toimihenkilö ja hänet perehdytetään Kennelliiton toimesta tehtäväänsä. Kennelliitto vastaa myös aluekouluttajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta, joihin on osallistuttava vähintään joka toinen vuosi. Myös Pirjo Piiroinen on luvannut olla mukana perehdyttämässä.

Aluekouluttajan tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
- kennelliiton jäsen
- pätevöity kehätoimitsija
- suorittanut koetoimitsijakurssin (peruskurssin) teoriaosan
- suorittanut hyväksytysti kasvattajan perus- ja jatkokurssin
- omaa mahdollisimman monipuolisen ja laajan kenneltoiminnan tuntemuksen
- on aktiivinen kennelharrastaja ja osallistuu yhdistystoimintaan
- omaa kouluttajalle vaadittavan hyvän suullisen ja kirjallisen esitystaidon
- on oltava halukas kehittämään itseään ja pystyttävä omaksumaan uusia asioita
- nauttii yleistä luottamusta kennelharrastuksen piirissä.

Hakemukset, joihin tulee liittää
mm. henkilön kenneltoiminnan ansioluettelo sekä kirjallinen ja allekirjoitettu suositus, pyydetään lähettämään Kennelpiirin sihteerille viimeistään 1.9.2014, osoitteella Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi, kuoreen merkki "aluekouluttaja".  Hakemuksia ei oteta vastaan  sähköpostilla.

Lisätietoja teille antaa
Piiroinen Pirjo, puh. 040 585 3380 klo 16.00 jälkeen, pirjo.piiroinen (at) meili.fi

Yhteyshenkilö Kennelliitossa vuoden 2014 loppuun
Nina Frantsi, 09-8873 0245 tai 050-572 7773, nina.frantsi (at) kennelliitto.fi

Kennelliiton koordinaattori
Katariina Suomi, (09) 8873 0283 tai 044 752 4835, katariina.suomi (at) kennelliitto.fi

INFO

Muita ajankohtaisia uutisia