Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotukset

Tällä sivulla kerrotaan kennelpiirin ajankohtaisista tiedotusasioista, rotujaostojen terveisistä jne. Kotisivupäivityksistä vastaa piirisihteeri sihteeri (at) pohjois-savon kennelpiiri.fi.


Tiedottaja Sari Holopainen
sariholopainen (at) hotmail.com
Sari on jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hänelle lähetetään myös koirakokeiden ja näyttelyiden tulokset, Sari huolehtii niiden välitettämisestä eteen päin lehdistölle. Sariin saatte yhteyden sariholopainen (at) hotmail.com

Kennelpiiri on myös facebookissa, https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/

.

Koirien irtipitoaika alkoi

Julkaistu 20.08.2014

KOIRIEN IRTIPITOAIKA ALKOI 20.8.2014
Kennelpiirin tiedottaja: Sari Holopainen

Suomen metsästyslaissa on säädetty koirien kiinnipitovelvollisuudesta. Metsästyslain mukaan koirien irtipitoaika alkoi 20.8.2014, ja kestää helmikuun loppuun.

Koirat on edelleen järjestyslain mukaan pidettävä taajamissa kytkettyinä. Poikkeuksena tähän ovat vain laissa säädetyt erityiset paikat, kuten suljetut piha-alueet, koirapuistot ja koirien harjoituspaikat.

Pohjois-Savon Kennelpiiri haluaa muistuttaa autoilijoita siitä, että pienillä metsäautoteillä liikuttaessa saattaa autotielle tulla yllättäen koira. Autoilijoiden kannattaa noudattaa varovaisuutta ja hiljaisia ajonopeuksia yllättävien tilanteiden varalta, jotta ikäviltä onnettomuuksilta vältyttäisiin.

Monet metsästyskoiran omistajat aloittavat koirien kouluttamisen heti kiinnipitovelvollisuuden päätyttyä. Lisäksi viikonloppuisin järjestetään paljon koirakokeita, joissa koirat ovat irti maastossa. Usein koirat saattavat hakeutua tielle, eivätkä huomaa lähestyvää ajoneuvoa.

Koiraa koskevaa lainsäädäntöä:

Metsästyslaki (615/1993)

Metsästyslaissa säädetään muun muassa koiran kiinnipitovelvollisuudesta, koirakokeista, koiran kouluttamisesta sekä koiran talteenotosta. Näistä asioista kerrotaan lain 8. luvussa (51–55 §).

Kaikkia koiranomistajia koskevat yleiset lainkohdat ovat:
”Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.” (Metsästyslaki 53 §)

”Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.” (Metsästyslaki 51 §).

Koiran irtipitoon taajaman ulkopuolella tarvitaan siis aina maanomistajan lupa.

Muita ajankohtaisia uutisia