Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotukset

Tällä sivulla kerrotaan kennelpiirin ajankohtaisista tiedotusasioista, rotujaostojen terveisistä jne. Kotisivupäivityksistä vastaa piirisihteeri sihteeri (at) pohjois-savon kennelpiiri.fi.


Tiedottaja Sari Holopainen
sariholopainen (at) hotmail.com
Sari on jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hänelle lähetetään myös koirakokeiden ja näyttelyiden tulokset, Sari huolehtii niiden välitettämisestä eteen päin lehdistölle. Sariin saatte yhteyden sariholopainen (at) hotmail.com

Kennelpiiri on myös facebookissa, https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/

.

21.10.2014 järjestetyn susi-illan kannanotto

Julkaistu 24.11.2014

Keskustelutilaisuuden pohjalta esitämme seuraavia toimenpiteitä huomioitavaksi susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen ja suomalaisen susipolitiikan linjauksiin Suomessa ja Euroopan Unionissa:

1. Susi tulee siirtää EU:n luontodirektiivissä liitteestä neljä liitteeseen viisi
2. Suden kannanhoidollinen metsästys on aloitettava välittömästi susireviirialueilla
3. Vahinkoyksilöiden poistaminen paikallisesti nopealla aikataululla Poliisilaki 25§ ensin kannanhoidollinen ja sitten poliisilaki
4. Petokorvaukset tulee saada nopeasti ja täysimääräisinä
5. Maaseudun ihmiset tulee ottaa huomioon heitä koskevassa päätöksenteossa ja alueellisessa susipolitiikassa
6. Kansalaisten tasavertaisuus lain edessä
7. Suomen alkuperäisten lajien säilyttäminen; metsäpeura

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Savon Kennelpiiri         Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri
Erkki Savolainen                       Pekka Julkunen
puheenjohtaja                           puheenjohtaja
pyh. 0400 934 158                    puh. 0400 963 107

Koko esitys on luettavana alla olevasta linkistä :

Päättäjille lähetetty esitys susikannan tervehdyttämisestä Suomessa

Muita ajankohtaisia uutisia