Kennelpiirin tiedotteet

Koiraharrastustoimintaa käynnistellään hallitusti

Julkaistu 10.05.2020

Kuvan mahdollinen sisältö: 4 henkilöä, hymyileviä ihmisiä, ihmiset seisovat ja ulkoilma

Kennelliiton hallitus on tehnyt päätöksiä kesän koiraharrastustoiminnasta. Kokeet, kilpailut ja testit voidaan käynnistää pienimuotoisesti jo kesäkuun alussa, samoin osa koulutustoiminnasta. Elokuun koiranäyttelyt ja muut koiraharrastustapahtumat voidaan järjestää tai vaihtoehtoisesti perua tai siirtää järjestettäviksi myöhemmin.

Suomessa ei saa järjestää kesä-heinäkuussa isoja, yli 500 hengen yleisötapahtumia. Suomen hallitus ilmoitti 4.5.2020 höllentävänsä 1.6.2020 alkaen kokoontumisrajoituksia siten, että aiempi 10 hengen yläraja nousee 50 henkeen. Rajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi myös yksityisten ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kuten harraste- ja liikuntatapahtumissa. Ulkoharrastuspaikat avataan kesäkuun alusta, ja urheilukilpailut ja -sarjat avataan tietyin erityisjärjestelyin. Tältä pohjalta Kennelliiton hallitus teki kokouksessaan 7.5.2020 päätöksiä kesän koiraharrastustoiminnasta.

Kennelliiton omia ja sen jäsenyhdistysten (kennelpiirit, lajiliitot) virallisesti myöntämiä kokeita, kilpailuja ja testejä voidaan järjestää 1.6.2020 alkaen, kun ne toteutetaan viranomaisten ohjeiden ja linjausten sekä Kennelliiton ohjeiden mukaan. Ohjeet laaditaan 15.5.2020 mennessä. On mahdollista, että eri koemuotojen kohdalla annetaan erilaisia ohjeita ja mahdollisia rajoituksia.

Kennelliiton omat ja sen jäsenyhdistysten 1.-31.8.2020 järjestämät koiranäyttelyt voidaan perua tai tarvittaessa siirtää järjestettäviksi 1.9.2020-30.4.2021. Järjestäjillä on mahdollisuus harkita itse, miten toimia.

Kennelliiton tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan perua toimimisen tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi ilman, että siitä tulee seuraamuksia Kennelliitolta. Näissä tilanteissa tapahtuman järjestäjän ja henkilön tulee sopia keskenään mahdollisista jo aiheutuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi henkilölle syntyneistä matka- ja majoituskuluista. Tämä päätös on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Kesäkuun alusta alkaen voidaan järjestää koulutustapahtumia
Kennelliiton alueelliset toimijat kuten aluekouluttajat, kennelneuvojat, nuorisokoordinaattorit sekä toimitsijat ja kouluttajat voivat järjestää 1.6.2020 alkaen halutessaan koulutustapahtumia tai toimia luottamustehtävissään. Päätös koskee myös kennelpiirien, rotujärjestöjen ja koemuodon haltijoiden järjestämiä koulutustilaisuuksia, kuten esimerkiksi palkintotuomarikursseja.

Kennelliiton alueelliset toimijat ja muut toimitsijat voivat halutessaan perua toimimisen tapahtumissa ilman seuraamuksia Kennelliitolta.

Kesäkuun alusta alkaen voidaan myös järjestää ulkomuototuomarien erikoiskoulutuksia ja arvostelukokeita.

Kennelliitto ei järjestä kansainvälisiä arvokokeita ja kilpailuja
Pohjoismaiden kennelunioni on jo aiemmin perunut kaikki Pohjoismaiden mestaruuskilpailut vuodelta 2020. Lisäksi Kennelliitto on päättänyt, että se ei järjestä muita kansainvälisiä arvokokeita ja -kilpailuja eikä pohjoismaisia maaotteluita 31.8.2020 saakka, eikä lähetä edustusjoukkueita näihin tapahtumiin. Pohjoismaisten maaotteluiden osalta Kennelliiton hallitus on lisäksi päättänyt, että mikäli yksikin pohjoismainen kennelliitto peruuttaa osallistumisen, jää Suomen Kennelliiton edustusjoukkue pois.

Tarvittaessa tehdään uusia päätöksiä
Kennelliiton hallitus korostaa sitä, että tapahtumien järjestäjien on noudatettava ensisijaisesti Suomen valtion ja viranomaisten antamia ohjeita.

Hallitus seuraa koronatilannetta ja tekee tarvittavat uudet päätökset, mikäli tilanne sitä vaatii. Seuraava Kennelliiton hallituksen kokous on 11.6.2020.

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen, harri.lehkonen@kennelliitto.fi, puh. 050 329 2188

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet