Kennelpiirin tiedotteet

Irtipitoluvat haetaan n 2 kk ennen koetta

Julkaistu 08.02.2022

Koirien kiinnipitoaikana järjestetyissä kokeissa, joissa koiraa pidetään irti, tulee olla Riistakeskukselta lupa. Kennelpiiri on luopunut yhteisluvasta ja kokeen järjestäjät hakevat omatoimisesti irtipitoluvan Riistakeskukselta OMA-RIISTA palvelun kautta. 

KOIRIEN IRTIPITOLUPIEN HAKEMINEN KOKEISIIN ON AJANKOHTAINEN
koskee kokeita jotka pidetään ajalla 1.3.-19.8.2022

”Vuoden 2022 osalta on tarpeen kiinnittää huomiota koirakokeita ja koulutuksia koskevien lupien täytäntöönpanoon. Lähtökohtaisesti nämä luvat voivat tulla voimaan vasta sen jälkeen kun 30 päivän valitusaika ja tiedoksisaantiaika ovat kuluneet. Tiedoksisaantiaika on 3 päivää kun päätös toimitetaan sähköisesti ja 7 päivää jos maapostitse. Tästä on poikettu aiemmin joiltain osin, nämä luvat ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niiden toimeenpano yleisesti lainvoimaa vailla on perusteluiltaan vaikeaa. Jos hakemus ei saavu ajoissa eikä täytäntöönpanoaika ehdi umpeutua, lupa ei silloin ilman erityisperusteita tule voimaan kokeen aiottuna pitopäivänä.

Pyydämmekin ystävällisesti kaikkia hakijatahoja varautumaan siihen, että irtipitoluvat haettaisiin alkaneena vuotena niin ajoissa, että valitusajat ehtivät kulua. Tämän vuoksi kehotamme hakemaan luvat noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa. Perustelemme asian sillä, että kevään ruuhka-aikoina voidaan tarvita tavallista enemmän aikaa mahdollisten lisäselvitysten tekemiseen.

Pyydämme ystävällisesti viestimään tätä asiaa toimialueellanne koejärjestäjille. Tässä yhteydessä todettakoon jo aiemminkin esiintuotu: tapahtumalle voi hakea varapäivän ja/tai varapaikan, joka voidaan myöntää normaalimenettelyn puitteissa.”

...................................................................................................................................

SUOMEN RIISTAKESKUS

Jyri Rauhala
riistapäällikkö/jaktchef/executive manager
Suomen riistakeskus, Etelä-Häme
Finlands viltcentral, Södra Tavastland
Finnish wildlife agency, South Tavastia

Lukiokatu 14 FIN-13100
Tel.+358 29 431 2201 / puh. 029 431 2201
E-mail  jyri.rauhala@riista.fi 

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet