Kennelpiirin tiedotteet

Kennelliiton päätökset näyttelytulosten poistamisesta kokeissa

Julkaistu 27.06.2020

HYVÄT KOKEIDEN JÄRJESTÄJÄT!

Kennelliitto on tehnyt koemuodon haltijan esityksestä alla olevat päätökset näyttelypalkintovaatimuksiin kuluvalle / alkavalle koekaudelle.

Piirihallitus ottaa kantaa piirimestaruuskokeiden (PM-koe, joka toimii SM-kokeen karsintakokeena) näyttelypalkintovaatimuksien poistamiseen kuluvalta koekaudelta vielä ennen koekauden alkua ja tiedottaa tästä eri tiedotteella.

****

Suomen Ajokoirajärjestö ry:n esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta ajokokeiden ja ketunajokokeiden osalta ajalle 20.8.2020-28.2.2021

Suomen Ajokoirajärjestö ry esittää, että metsästyskaudella 20.8.2020 — 28.2.2021 vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen rekisteröity koira saa osallistua kokeisiin (AJOK ja KEAJ) ilman näyttelytulosta myös sen jälkeen, kun se on saavuttanut yhden koemuodon korkeimman luokkatuloksen ja että sen mahdollisesti näissä kokeissa saavuttamat tulokset lasketaan valionarvoihin oikeuttaviksi tuloksiksi. Näyttelytuloksen hankkiminen ei ole mahdollista kevään ja kesän 2020 peruttujen näyttelyiden vuoksi. Siksi on kohtuullista poiketa näyttelytulosvaatimuksesta.

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet Suomen Ajokoirajärjestön esityksen rajoittavan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta kuluvan koekauden ajaksi AJOK ja KEAJ kokeissa.

Päätös: Suomen Ajokoirajärjestö ry:n esityksestä AJOK ja KEAJ kokeisiin voi osallistua ilman näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-28.2.2021.

Espoossa 30.5.2020            Jukka Lindholm koe- ja kilpailutoimikunta esittelijä

****

Esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta SHHJ:n Hirvimestaruus- ja Hirvimestaritar-otteluista ja niiden valintakokeista vuonna 2020

Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry anoo Suomen Kennelliitolta vallitsevan koronatilanteen takia peruttujen näyttelyiden vuoksi, että Hirvimestaruus- ja Hirvimestaritar-otteluihin ja näiden valintakokeisiin osallistuvien koirien näyttelytulosvaatimus poistetaan syksyn 2020 osalta.

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet SHHJ:n esityksen rajoittavan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta Hirvimestaruus- ja Hirvimestaritar-otteluiden ja näiden valintakokeiden osalta kuluvalla koekaudella.

Päätös: SHHJ:n Hirvimestaruus- ja Hirvimestaritar-otteluihin ja näiden valintakokeisiin voi koira osallistua ilman näyttelytulosta vuonna 2020.

Espoossa 30.5.2020            Jukka Lindholm koe- ja kilpailutoimikunta esittelijä

****

SPJ:n esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta SM-kokeista vuonna 2020

Suomen Pystykorvajärjestö esittää, että 1.1.2018 ja sen jälkeen syntyneet koirat voivat osallistua seuraaviin SM-kokeisiin ilman näyttelytulosta vuonna 2020.

Haukku-ottelu ja sen valintakokeet
Hirvenhaukut-ottelu ja sen valintakokeet
Hirviherra-ottelu
Kuningatar-ottelu
Pohjanpystykorvien SM-haukut

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet SPJ:n esityksen rajoittavan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta SM-kokeiden osalta.

Päätös: Suomen Pystykorvajärjestön esityksestä 1.1.2018 ja sen jälkeen syntyneet koirat voivat osallistua seuraaviin SM-kokeisiin ilman näyttelytulosta vuonna 2020.

Haukku-ottelu ja sen valintakokeet
Hirvenhaukut-ottelu ja sen valintakokeet
Hirviherra-ottelu
Kuningatar-ottelu
Pohjanpystykorvien SM-haukut

Espoossa 30.5.2020            Jukka Lindholm koe- ja kilpailutoimikunta esittelijä

****

Esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluokassa ajalle 1.6.-31.12.2020

Mejä-ylituomarikollegio päätti kokouksessaan 17.5.2020 esittää, että metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluokkaan voi osallistua ilman näyttelypalkintoa ajalla 1.6.-31.12.2020. Suomen jäljestämisvalion valioarvoon edellytetään edelleen valioarvosäännön mukainen näyttelypalkinto.

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet mejä-ylituomarikollegionkollegion esityksen rajoittavaan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta kuluvan koekauden ajaksi.

Päätös: Metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluokkaan voi osallistua ilman näyttelypalkintoa ajalla 1.6.-31.12.2020.

Espoossa 27.5.2020            Jukka Lindholm koe- ja kilpailutoimikunta esittelijä

****

UUSIA PÄÄTÖKSIÄ KOKEIDEN OSALTA  * UUSIA *
Tiedotetta täydennetty 27.6.2020

Suomen Beaglejärjestö ry:n esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta BEAJ kokeissa ajalle 20.8.2020-28.2.2021

Suomen Beaglejärjestö ry esittää, että metsästyskaudella 20.8.2020 — 28.2.2021 vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen rekisteröity koira saa osallistua kokeisiin (BEAJ) ilman näyttelytulosta myös sen jälkeen, kun se on saavuttanut yhden koemuodon korkeimman luokkatuloksen ja että sen mahdollisesti näissä kokeissa saavuttamat tulokset lasketaan valionarvoihin oikeuttaviksi tuloksiksi.

Näyttelytuloksen hankkiminen ei ole mahdollista kevään ja kesän 2020 peruttujen näyttelyiden vuoksi. Siksi on kohtuullista poiketa näyttelytulosvaatimuksesta.

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet Suomen Beaglejärjestön esityksen rajoittavaan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta kuluvan koekauden ajaksi.

Päätös: Suomen Beaglejärjestö ry:n esityksestä BEAJ kokeisiin voi osallistua ilman näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-28.2.2021.

Espoossa 8.6.2020                      Jukka Lindholm koe- ja kilpailutoimikunta esittelijä

****

Esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta KAER vesityökokeen avoimessa luokassa ajalle 1.6.-31.12.2020

Saksanseisojakerhon hallitus päätti kokouksessaan 31.5.2020 esittää, että KAER vesityökokeen avoimeen luokkaan voi osallistua ilman näyttelypalkintoa ajalla 1.6.-31.12.2020.

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet Saksanseisojakerhon esityksen rajoittavan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta kuluvan koekauden ajaksi.

Päätös: KAER vesityökokeen avoimeen luokkaan voi osallistua ilman näyttelypalkintoa ajalla 1.6.-31.12.2020.

Espoossa 18.6.2020                    Jukka Lindholm koe- ja kilpailutoimikunta esittelijä

****

Suomen Dreeverijärjestö ry:n esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta Dreeverien ajokokeissa ajalle 20.8.2020-28.2.2021

Suomen Dreeverijärjestö ry ja Suomen Bassetkerho ry esittävät, että koekaudella 20.8.2020 — 28.2.2021 Suomen Dreeverijärjestön tai Suomen Bassetkerhon alaisuuteen kuuluva, vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen rekisteröity koira saa osallistua Dreeverien ajokokeisiin (DRAJ) ilman näyttelytulosta myös sen jälkeen, kun se on saavuttanut yhden koemuodon korkeimman luokkatuloksen

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet Suomen Dreeverijärjestö ry:n ja Suomen Bassetkerho ry:n esityksen rajoittavaan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta kuluvan koekauden ajaksi.

Päätös: Suomen Dreeverijärjestö ry:n ja Suomen Bassetkerho ry:n esityksestä DRAJ ja DKAJ kokeisiin voi osallistua ilman näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-28.2.2021.

Espoossa 18.6.2020                    Jukka Lindholm koe- ja kilpailutoimikunta esittelijä

****

Suomen Mäyräkoiraliitonesitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta Mäyräkoirien ajokokeissa ajalle 20.8.2020-28.2.2021

Suomen Mäyräkoiraliitto ry esittää, että koekaudella 20.8.2020 — 28.2.2021 Mäyräkoirien ajokokeeseen voi koira osallistua ilman näyttelytulosta.

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n esityksen rajoittavan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta kuluvan koekauden ajaksi MÄAJ kokeista.

Päätös: Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n esityksestä MÄAJ kokeisiin voi koira osallistua ilman näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-28.2.2021.

Espoossa 18.6.2020                    Jukka Lindholm koe- ja kilpailutoimikunta esittelijä

****

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet