Kennelpiirin tiedotteet

Koirien tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteri tulee toteuttaa Suomessa pikaisesti

Julkaistu 13.03.2020

Euroopan parlamentti hyväksyi 12. helmikuuta 2020 päätöslauselman lemmikkien laittoman kaupan lopettamiseksi. Päätöslauselmassaan parlamentti vaatii EU:n laajuista järjestelmää lemmikkien rekisteröimiseksi ja EU-tason määritelmää pentutehtaiksi kutsutuille, laajamittaiseen kaupalliseen eläinjalostukseen käytettäville tiloille. Tavoitteena on myös tehostaa lainvalvontaa ja tiukentaa rangaistuksia.

Laittoman koirakaupan suitsiminen oli Suomen Kennelliiton kärkitavoite kevään 2019 Europarlamenttivaaleissa. Pentutehtailu ja koirien salakuljetus ovat tuottoisaa rajat ylittävää rikollisuutta. Niillä aiheutetaan eläinten hyvinvoinnin vakavien laiminlyöntien lisäksi riskejä ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Euroopan komission teettämän selvityksen mukaan EU-maiden välillä käydään joka kuukausi kauppaa noin 46 000 koirasta.

- Huoli laittomasta lemmikkieläinten kaupasta on ollut esillä jo pitkään. Nyt on vihdoin päästy asiassa eteenpäin, yhteiset tavoitteet on kirjattu, ja on aika lähteä konkreettisiin toimiin. Yksi näistä on koirien tunnistusmerkintä- ja omistajarekisterin perustaminen Suomeen, painottaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Koirien lakisääteinen tunnistusmerkintä ja omistajan rekisteröinti ovat tärkeitä keinoja vastuullisen koirankaupan edistämisessä. Tällä hetkellä lähes kaikissa EU-maissa on säädetty koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä, mutta Suomessa ei vielä toistaiseksi ole tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakkoa.

Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt virallisen koira- ja kissarekisterin perustamista Suomeen ja linjannut, että rekisteri voitaisiin perustaa ensi vaiheessa koirille aikaisintaan vuonna 2022. Jotta suunniteltu aikataulu pitää, on rekisterin perusteena olevalla lainsäädännöllä jo kiire.

Koirien lakisääteinen tunnistusmerkintä ja omistajan rekisteröinti mahdollistavat koiran alkuperän jäljittämisen. Toimet tukevat myös antibiooteille vastustuskykyisen bakteerien ja tartuntatautien torjuntaa.

Omistajien rekisteröinti suitsii myös koirien verkkokaupan ongelmia

Kennelliitto nosti Europarlamenttivaalitavoitteessaan esille huolen koirien verkkokaupan ongelmista. Verkon kautta kuka tahansa voi hankkia koiran. Verkossa myytävien koirien taustoista ja myyjistä on usein hyvin niukasti tietoa saatavilla. Vähimmäisvaatimuksina koirien myyjiltä tulisi vaatia vahvaa tunnistautumista, ja verkkokauppa-alustoilla tulisi olla selvät standardit koirien myynnin itsesääntelylle.

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa suurin osa koirista hankitaan maiden kennelliittojen toiminnan piirissä olevilta koirankasvattajilta. Suomessa noin 70-75 prosenttia koirista on Kennelliiton rotukoira- tai tunnistusmerkintärekisterissä ja valtaosa koirien kasvattajista tiedossa. Luku on kansainvälisesti ottaen korkea.

- Kun toimijat tiedetään, on mahdollisiin ongelmiin helpompi puuttua, toteaa Lehkonen.


Lisätiedot

Harri Lehkonen
Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
puh. 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet