Kennelpiirin tiedotteet

Kennelliitto siirsi 17 suomenlapinkoiraa ja lapinporokoiraa Ei jalostukseen -rekisteriin

Julkaistu 15.10.2018

Kennelliitto on siirtänyt yhteensä 17 suomenlapinkoiraa ja lapinporokoiraa Ei jalostukseen -rekisteriin (EJ-rekisteri). Päätöksen taustalla on kahden näitä rotuja kasvattaneen kennelin saamat eläinsuojelurikostuomiot, jotka ovat antaneet aiheen epäillä yhteensä kahdeksan pentueen koirien polveutumisen todenmukaisuutta. Osassa tapauksia polveutumista ei näytteiden puuttumisen vuoksi pystytty varmistamaan, ja osassa polveutuminen osoittautui vääräksi.

Koiran alkuperän tunteminen on koiranjalostuksen perusta. Jos tästä ei ole riittävästi tietoa, ei voida varmistaa, että jalostukseen suunnitellussa yhdistelmässä on parhaat mahdolliset edellytykset terveiden ja hyvinvoivien, hyväluonteisten ja rotutyypillisten jälkeläisten syntymiseksi.

Kennelliitto ja rotujärjestöt tekevät yhteistyötä jalostukseen käytettävien koirien oikeiden polveutumistietojen turvaamiseksi. Mikäli jalostukseen käytettävän koiran polveutumistiedoissa on epäselvyyttä, voi Kennelliitto edellyttää koiran polveutumisen varmistamista. Jos polveutumista ei pystytä varmistamaan, ei koiraa saa Koirarekisteriohjeen mukaan käyttää jalostukseen, ja se siirretään EJ-rekisteriin.

Kahdeksan pentueen polveutumista selvitettiin

Rotujärjestö Lappalaiskoirat ry oli vuonna 2017 yhteydessä Kennelliittoon viranomaisten käsittelyyn tulleesta kahta suomenlapinkoirien ja lapinporokoirien kasvattajaa koskevasta eläinsuojelurikoksesta. Näiden kasvattajien kenneleiden koiria tuomittiin myöhemmin valtiolle menetetyiksi.

Kasvattajien saamien eläinsuojelurikostuomioiden, heidän kenneleidensä suurten koiramäärien ja Kennelliiton kyseisten koirien rekisteröintien tekemän tarkastelun perusteella syntyi perusteltu epäilys siitä, polveutuvatko näiden kasvattajien rekisteröimät koirat Kennelliitolle rekisteröintien yhteydessä ilmoitetuista vanhemmista.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 15.6.2017 rotujärjestön esityksen perusteella, että kahdeksan vuosina 2015 – 2016 syntyneen pentueen polveutuminen pitää varmistaa. Mikäli näihin pentueisiin kuuluvan koiran polveutumista ei osoiteta oikeaksi, päätti hallitus, että se siirtyy EJ-rekisteriin ilman vanhempien tietoja.

Hallituksen päätöksen perusteella Kennelliitto on nyt siirtänyt yhteensä 17 suomenlapinkoiraa ja lapinporokoiraa EJ-rekisteriin. Osassa tapauksia polveutumista ei näytteiden puuttumisen vuoksi pystytty varmistamaan, osassa polveutuminen osoittautui vääräksi.

Lista EJ-rekisteriin siirretyistä koirista:

EJ-rekisteriin 2018 siirretyt lappalaiskoirat 

Koska polveutumisen varmistamisen yhteydessä ei kaikista koirista saatu riittävästi näytteitä, pyydämme koirien omistajia olemaan yhteydessä Kennelliiton jalostussihteeri Heidi Karjalaiseen, mikäli heillä on antaa koiriensa polveutumiseen liittyvää lisätietoa.

Rotujärjestö kampanjoi vastuullisen koirankasvatuksen puolesta

Lappalaiskoirat ry on huolissaan siitä, että paperittomien ja alkuperältään epämääräisten suomenlapinkoirien tarjonta Suomessa on lisääntynyt.

- Rotujemme kasvatus perustuu täysin sukutaulujen paikkansa pitävyyteen. Jalostusneuvonta, jälkeläismäärät, terveystiedot ja kaikki muu tilastollinen seuranta kohdistuvat oikeisiin koiriin ainoastaan silloin, kun koirille on merkitty oikeat vanhemmat. Pyydämme ottamaan tämän asian vakavasti koko lappalaiskoirakentässä, vetoaa Lappalaiskoirat ry:n puheenjohtaja Sari Laitinen.

Lappalaiskoirat ry on käynnistänyt valistuskampanjan, jolla muistetaan siitä, että lappalaiskoira kannattaa ostaa vastuulliselta kasvattajalta. Kampanjan materiaalia löytyy verkosta osoitteesta www.puhdaslappalaiskoira.fi.

Lisätiedot

Heidi Karjalainen
Kennelliiton jalostussihteeri
heidi.karjalainen@kennelliitto.fi  puh. 09 8873 0213

Johanna Kuru
Kennelliiton kasvattajatoimikunnan esittelijä-sihteeri
dna-asiat@kennelliitto.fi   puh. 09 8873 0294

Sari Laitinen
Puheenjohtaja, Lappalaiskoirat ry
puheenjohtaja@lappalaiskoirat.fi  puh. 044 750 4002

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet