Kennelpiirin tiedotteet

Hallituksen kokoonpano 26.3.2021 alkaen

Julkaistu 28.03.2021

Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokous pidettiin etäyhteydellä to 25.3. Kokoukseen osallistui 33 jäsenseuraa, äänimäärä oli 120. Paikanpäällä Punttisilimässä Siilinjärvelää oli osa hallituksesta sekä ulkopuolisia henkilöitä kolme.

Kiitos kaikille mukana olleille ja kennelpiirin asioihin vaikuttaneille.

Hallituksessa vaihtui jäseniä, ennakkoon olimme saaneet tiedon Tuula Laitiselta, Tommi Väisäseltä sekä Janne Ryhäseltä, että he jättävät hallitustyöskentelynsä. Kokouksessa saimme tiedon myös Erkki Shemeikan jättäytymisestä pois hallitustyöstä. Hallitus kiittää ym. henkilöitä pitkästä ja ansiokkaasta ajasta, jonka olette olleet mukana hoitamassa Kennelpiirin hallintoa. Uutena ym. tilalle valittiin Harri Arola Kuopiosta, Leija Koponen Kuopiosta, Heli Könönen Leppävirralta ja Elina Räisänen Sorsakoskelta.


MUITA PÄÄTÖKSIÄ

  • kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Kauhanen ja sihteerinä Eija Airaksinen
  • Toimintakertomus, tilit, tulos- ja taselaskelmat vuodelta 2020 hyväksyttiin
  • Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • Toimintasuunnitelma, talousarvio sekä palkkiot ja kulukorvaukset hyväksyttiin vuodelle 2021
  • jäsenmaksut vuonna 2022 ovat entiset, vuosikokous ei päättänyt tehdä muutoksia jäsenmaksuihin
  • tilintarkastajana jatkavat tilintarkastustoimisto Tissari Oy
  • Hyväksyttiin jaostot vuodelle 2021: Ajavat koirat, Hirvikoirajaosto, Kanakoirajaosto, Lappalaiskoirat, Lintujaosto, Noutajat, Palvelus- ja seurakoirajaosto, MEJÄ-VAHI jaosto, Nuorisojaosto ja Kaveri- ja lukukoirajaosto

HALLITUKSEN TOIMINTASTRATEGIA VUODELLE 2021

• vuoden teema – ”koulutustilaisuudet ja etäkoulutus”, joka huomioidaan vuoden varrella mahdollisimman monissa yhteyksissä
• koulutetaan toimihenkilöitä ja toimikuntia
• kannustetaan osallistumaan kennelpiirin ja -liiton järjestämiin koulutuksiin
• kannustetaan harrastusyhdistyksiä järjestämään erilaisia koulutuksia
• kannustetaan ja opastetaan harrastusyhdistyksiä käyttämään kennelpiirin kotisivuja tiedonsaantikanavanaan
• velvoitetaan yhdistyksiä siirtymään omakoira-järjestelmän käyttöön
• kannustetaan harrastusyhdistysten välistä yhteistyötä
• vahvistetaan ja kannustetaan jaostojen toiminnasta
• Nuorten koiraleirin 5.-8.7.2021 yhdessä Pohjois-Savon Ajokoirayhdistyksen kanssa Punttisilimässä
• koiran päivä vietetään 24.4.2021. kennelpiirin toimesta
• järjestetään kaikkien rotujen pentunäyttely ja juniorhandler -kilpailu Mehtäkoera viikonloppuna Punttisilimässä
• järjestetään mätsäreitä vuoden 2021 aikana
• koirasusien kasvattamisen, myymisen ja omistamisen vastustaminen

Mukavaa toimintavuotta 2021 kaikille kenneltoimijoille!

Vuotta 2021 eletään teemaamme mukaellen ”koulutustilaisuudet ja etäkoulutus”

Hyvää elämää koiran kanssa

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry – hallitus
www.pohjois-savonkennelpiiri.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet