Kennelpiirin tiedotteet

Ohjeita koetoimitsijoiden pätevöitymiseen

Julkaistu 13.04.2023

Lähde: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/ohjeita-koetoimitsijoiden-patevoimiseen

Kennelliiton toiminnan piiriin kuuluu noin 70 erilaista koe- ja kilpailumuotoa. Kokeita järjestävät Kennelliiton jäsenyhdistykset eri puolilla maata. Osaa kokeista hallinnoi Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen Agilityliitto ja Suomen Vinttikoiraliitto. Kokeesta vastaa ylituomari, ja hänen apunaan on vastaava koetoimitsija. Kaikkiin kokeisiin on jo anomisvaiheessa nimitettävä vastaava koetoimitsija. Poikkeuksena vain kokokauden kokeet.

Koetoimitsijaksi voi pätevöityä käymällä Koetoimitsijan perus- ja lajikohtaisen kurssin. Koulutuksen tarkoituksena on koetoiminnan yhtenäistäminen sekä koetoimitsijoiden tiedon ja taidon kehittäminen ja ylläpito. Kurssille hakevan on oltava Kennelliiton jäsen.

Koetoimitsijan peruskurssilla opitaan kaikkia koemuotoja koskevat perusasiat. Kursseja järjestävät kennelpiirit. Alkavista kursseista ilmoitetaan Kennelliiton tapahtumakalenterissa, kennelpiirien verkkosivuilla sekä Koiramme-lehdessä.

Kun henkilö on suorittanut Koetoimitsijan peruskurssin, kurssinjohtaja merkitsee ja tallentaa kurssisuorituksen Omakoiraan. Tämän jälkeen suoritettu kurssi näkyy henkilön Omakoira-sovelluksessa. Kurssi voidaan suorittaa joko etä- tai lähikurssina. Kurssinjohtaja voi tarvittaessa antaa paperisen todistuksen kurssin suorittaneelle henkilölle. Peruskurssin todistusta tarvitaan koemuotokohtaiselle lajikurssille hakeutumiseen.

Hakeutuessaan koetoimitsijan koemuotokohtaiselle kurssille henkilö todistaa peruskurssin suorituksen ja sen päivämäärän kurssinjohtajalle. Suorituksen voi todistaa ennen kurssia tai kurssipäivänä. Osallistuja voi hakea tiedon suorituksesta Omakoirasta ja toimittaa se kurssinjohtajalle sähköpostin liitteenä tai esittää suorituksen Omakoira-mobiilisovelluksesta kurssipäivänä. Paperinen todistus koetoimitsijakoulutuksen suorittamisesta esitetään aina paikan päällä.

Koetoimitsijaksi pätevöityminen

Koetoimitsijan lajikohtaisen kurssin kurssinjohtajan tulee tarkistaa, että osallistujat ovat suorittaneet Koetoimitsijan peruskurssin. Kurssinjohtaja merkitsee paperiseen todistukseen koetoimitsijakoulutuksen suorittamisesta Koetoimitsijan peruskurssin kohdalle kyseisen kurssin päivämäärän sekä kurssinjohtajan ja kennelpiirin tiedot. Lajikohtaisen kurssin päätyttyä kurssinjohtaja täyttää todistuksen lajikohtaisen koetoimitsijakurssin (ja peruskurssin osalta, jos se on käyty etäkurssina) ja allekirjoittaa todistuksen. Kurssin käynyt henkilö toimittaa itse pätevyysanomuksen kennelpiirille niiden lajien kohdalla, joissa pätevyyden vahvistaa kennelpiiri.

Koemuodosta riippuen kennelpiiri, Suomen Agilityliitto, Suomen Palveluskoiraliitto tai Suomen Vinttikoiraliitto myöntää koulutuksen suorittaneelle pätevyyden.

Koetoimitsijakurssin todistuksia koskeva ohje löytyy täältä.

Koetoimitsijoiden koulutus ja pätevöimisohje löytyy täältä.

Lisätietoa koetoimitsijan peruskurssista löytyy täältä.


Lisätiedot

Kaisa Åkerman
Kennelliiton koe- ja kilpailusihteeri
kaisa.akerman@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0286

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet