Kennelpiirin tiedotteet

Kennelpiirin logonsuunnittelukilpailu

Julkaistu 19.03.2017

Hyvä koiraharrastaja

LOGON SUUNNITTELUKILPAILU

Pohjois-Savon Kennelpiirissä on käynnistynyt logon suunnittelukilpailu. Kilpailun tavoitteena on uudistaa Kennelpiirin ilmettä. Myös uudet ansiomerkit tullaan teettämään logoa hyväksikäyttäen. Uuden logon tulisi kuvantaa modernisti ja mahdollisimman hyvin Kennelpiirin tarkoitusta. Kotisivumme löytyvät:  http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/

Mikä on Kennelpiiri ?

Pohjois-Savon Kennelpiiri on yksi Suomen Kennelliiton alaisuudessa toimivasta 19 kennelpiiristä. Piirissä on jäsenenä noin 120 koirayhdistystä, joissa on yhteensä lähes 12 000 henkilöjäsentä. Piirin jäsenyhdistykset ovat samalla myös Suomen Kennelliiton jäseniä. 

Kennelpiiri toimii piiritasolla korkeimpana kenneltoiminnan elimenä, jonka tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa koiratoimintaa alueellaan. Se edistää myös alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden. Kennelpiiri työskentelee alueellaan myös koiraharrastustoiminnan tunnetuksi tekemiseksi, koiranjalostuksen laajentamiseksi sekä tehostamiseksi.

Palkinnot: Pohjois-Savon Kennelpiiri palkitsee kolme parasta suunnitelmaa. Voittaja saa 100€ ja kaksi seuraavaa saa 50€/hlö.
Kilpailun parhaasta logosta tehdään Kennelpiirille uusi logo ja ansiomerkki.

Tiedustelut: Kysymyksiinne vastaa piirisihteeri Eija Airaksinen sähköpostitse tai puhelimitse klo 16. jälkeen. Eija Airaksinen, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi tai puh, 0400 600034.         

Palautusosoite: Suunnitellut logot pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen:  sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi viimeistään 1.5.2017.

Kuopiossa 14.3.2017

Kennelpiirin hallitus 2017

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet