Kennelpiirin tiedotteet

Kennelliitto valmistelee lausunnon eläinten hyvinvointilakiesityksestä

Julkaistu 07.01.2018

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Kennelliitolta koira-alan asiantuntijajärjestönä lausuntoa esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista. Valmistelemme lausunnon määräaikaan 28.2.2018 mennessä ja julkaisemme sen Lausunnot ja kannanotot -verkkosivullamme.

Lakiesitys on nähtävissä verkossa Lausuntopalvelut.fi-portaalissa. Maa- ja metsätalousministeriö toivoo esityksestä mahdollisimman kattavasti lausuntoja. Lausuntoja toivotaan kattojärjestöjen lisäksi jäsenyhdistyksiltä. Myös yksittäiset henkilöt voivat antaa lausunnon lakiehdotuksesta. Lausunto annetaan sähköisesti Lausuntopalvelut.fi-portaalin kautta. Tämä edellyttää rekisteröitymistä palveluun.

Esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista julkistettiin 21.12.2017. Uudistetun lain tarkoituksena on eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja suojelu sekä eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen. Lailla uudistettaisiin tällä hetkellä voimassa oleva eläinsuojelulaki, joka on vuodelta 1996.

Lakiesitys nostaa esille eläinten kunnioittamisen ja eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisen. Koiraharrastuksen näkökulmasta merkittäviä asioita lakiesityksessä ovat muun muassa eläinjalostusta koskevien säännösten selkeyttäminen ja tarkempi määritteleminen sekä tarkennukset löytöeläinten hoitoon.  

Kennelliiton ja rotujärjestöjen suuntaviivat koirien jalostuksessa ja sen ohjauksessa määritellään yleisessä jalostusstrategiassa sekä rotujärjestöjen laatimissa rotukohtaisissa jalostuksen tavoiteohjelmissa.

Kennelliitto ja eläinsuojelujärjestöt ovat nostaneet julkisuudessa esille tarpeen koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Tämä ei sisälly lakiesitykseen.

Kennelliiton kannanottoja koirien hyvinvointiin liittyviin asioihin vuonna 2017

3.5.2017 Kennelliitto yhdessä muiden eläinjärjestöjen kanssa: kurittaminen ei ole ratkaisu koiran käytösongelmiin

24.5.2017 Koiranjalostuksella voidaan vaikuttaa infektioriskeihin ja vähentää antibioottien käyttöä

9.6.2017 Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tärkeitä koirien hyvinvoinnille

18.8.2017 Roturisteytys voi edistää koiran terveyttä ja monimuotoisuutta

19.9.2017 Vastuullinen jalostus ylläpitää ja edistää koirien hyvinvointia

21.9.2017 Koiranpentu kannattaa hankkia vastuulliselta kasvattajalta

22.9.2017 Laittomaan ja epäeettiseen koirakauppaan voidaan puuttua tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä

3.11.2017 Jalostusstrategia uudistumassa ensi vuoden alussa

8.12.2017 Laiton koirakauppa ja pentutehtailu vaativat puuttumiskeinoja

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet