Kennelpiirin tiedotteet

Koronan vaikutukset jäsenyhdistysten toimintaan

Julkaistu 01.04.2020

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Kennelliiton jäsenyhdistysten toimintaan ja päätöksentekoon?

Miten koronavirustilanne vaikuttaa yhdistysten vuosikokouksiin?

Kennelliitto ei voi päättää yhdistysten kokouksista, vaan yhdistykset päättävät niistä itse arvioiden tilanteen.

Jo koolle kutsutut kokoukset voidaan tarvittaessa perua. Kokouskutsun peruuttamisesta ennen kokousta päättää yhdistyslain mukaan se, jolla on oikeus antaa kutsu, tai joka on sen antanut.

Kokouskutsun peruuttaminen tulee yleensä tehdä samalla tavoin kuin kutsun julkaiseminen, tai peruuttamisessa on käytettävä tehokkaampaa tapaa, jotta kokouksen osanottajia ei vaivata turhaan paikalle. Kutsuja voi kuitenkin peruuttaa kokouskutsun aina kokouksen alkamishetkeen saakka.

Jos kokous perutaan, voi hallitus joutua korvaamaan paikalle saapuneille aiheutuneita vahinkoja, kuten matkakustannuksia.

Voiko yhdistyksen vuosikokouksen järjestää etäyhteyksillä, kuten esimerkiksi Skypellä? Miten kokouksen siirrosta tulee ilmoittaa, voiko sen tehdä esimerkiksi verkkosivulla ja Facebookissa?

Lähtökohtana on, että noudatetaan sitä kokouskutsutapaa, joka on mainittu yhdistyksen säännöissä. Kennelliitto ei voi antaa asiasta tarkempia suosituksia, sillä yhdistysten tulee noudattaa yhdistyslakia, ja sen perusteella annettuja sääntöjään.

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet