Kennelpiirin tiedotteet

Kennelpiiri avustaa jäseniään!

Julkaistu 25.08.2022

Kennelpiiri avustaa jäsenyhdistyksiään!

Kaikki avustukset tulee hakea koevuoden aikana. Piirihallitus käsittelee aina kaikki avustushakemukset. Lomake löytyy piirin kotisivuilta, täyttäkää ja allekirjoittajaa sekä lähettäkää piirin sihteerille Eijalle. sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi viimeistään joulukuun alussa. TZEMPPIÄ KOEKAUTEEN!
Pohjois-Savon Kennelpiiri ry
TALOUDELLINEN TUKEMINEN 1.1.2022 alk.
Avustukset kokeiden järjestäjille

Kotimaisten rotujen SM-kokeet ottelukohtainen avustus 1000€
- Haukku -ottelu
- Hirvenhaukku -ottelu
- Kilpa -ottelu
- Ym kokeiden valintakokeet ottelukohtainen avustus 700€

Muut SKL:n viralliset metsästyskoirien SM- ja mestaruuskokeet otteluavustus 700€
- Näiden valintakokeet ottelukohtainen avustus 500€
- http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/124
- Muista SKL:n virallisista SM-kokeiden avustamisesta voi päättää kennelpiirin hallitus erillispäätöksellään

Muut koeavustukset
- Metsästyskoirien piiriottelut, piirien väliset ystävyysottelut, ottelukohtainen avustus on 400€
- Piirinmestaruuskokeet, ottelukohtainen avustus 400€
- Yhdistyksen järjestämä ensimmäinen koe järjestämisavustus 200€

Osallistumismaksut
- Metsästyskoirien (AJOK, BEAJ, DRAJ, HIRV, KEAJ, LINT) lohkokokeiden ja SM-kokeiden osallistumismaksut maksaa kennelpiiri
- Metsästyskoirien piiriotteluiden osallistumismaksut maksaa kennelpiiri
- Piirinmestaruuskokeiden ja piiriotteluiden osallistumismaksuiksi suositellaan: 1 pv 75€ ja 2 pv 100€, PM-karsinnat min. 60€

Matkakorvaukset ja muistamiset
- Kennelpiiri ei avusta matkakorvauksissa eikä myönnä matka-avustuksia, vaan niistä vastaavat yhdistykset oman käytäntönsä mukaisesti
- Kennelpiiri hankkii keskitetysti (AJOK, HIRV, KEAJ ja LINT) valintakokeisiin- ja SM-kokeisiin vietävät muistamiset

Erillispäätöksin myönnettävät avustukset
- Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta jäsenyhdistyksilleen harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin sekä harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin.
- Hakemus toimitetaan kennelpiirin sihteerille tapahtuman tai hankinnan jälkeen.
- Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat seikat yksilöidysti (tapahtuman järjestäjä ja sen yhteystiedot, tapahtuman tiedot täydellisesti, tapahtuman taustatiedot, osallistujamäärä, kohderyhmä yms. tuloslaskelma, josta tulee ilmetä muut anotut ja saadut avustukset (mm. rotujärjestö, kennelliitto, lajiliitto) tositteet on liitettävä hakemukseen.

Avustukset maksetaan ao. vuonna, näin ne kohdistuvat oikean vuoden kirjanpitoon. Siksi kaikkien anomuspapereiden tulee olla sihteerillä viimeistään joulukuun alussa, jotta ne ehtivät joulukuussa kennelpiirin hallituksen kokoukseen ja ennättävät kuluvan vuoden kirjanpitoon. Myöhästyneitä avustusanomuksia ei käsitellä.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 3.3.2022, astuvat voimaan 1.1.2022 takautuvasti

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet