Kennelpiirin tiedotteet

Näyttelyt anotaan viimeistään 30.9.

Julkaistu 18.09.2023

VUODEN RYHMÄNÄYTTELYT VUODELLE 2025 tulee anoa viimeistään 30.9. Piirin alueella voidaan järjestää Kennelliiton kiintiöiden mukaan kuusi ryhmänäyttelyä. On suositeltavaa järjestelyidenkin kannalta hakea näyttelyä jonkun toisen jäsenyhdistyksen kanssa yhdessä. Näin varmistamme myös että mahdollisimman moni pääsee järjestämään näyttelyä.Näyttelyt anotaan suoraan Omakoira-järjestelmään, osoitteessa https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu

KAIKKIENROTUJEN, KV-, NORD- JA KV- NÄYTTELYT NS. "ISOT NÄYTTELYT"
Samaa aikataulua käytetään myös Kuopion ja Iisalmen isojen näyttelyiden järjestelyihin mukaan lähtemisessä. Hallituksen/johtokunnan pöytäkirjanote tulee lähettää Tuula Laitiselle viimeistään 30.9., jossa ilmaistaan halukkuus päästä mukaan. Kennelpiiri anoo em. näyttelyt (mukana kaikki rodut) keskitetysti ja hallitus nimeää järjestäjät sitten lokakuun kokouksessaan. Vuonna 2025 kennelpiirin alueella järjestetään kolme isoa näyttelyä, Iisalmessa, Kuopiossa ja Tuusniemellä. Tuulan yhteystiedot ovat: tlaitinen65@gmail.com p. 0505125031.

OHJEET:
näyttelyiden järjestämiseen löytyvät: https://www.kennelliitto.fi/nayttelysaantoja-taydentavat-ohjeet-ja-nayttelyiden-jarjestamisohjeet

Näyttelyt myönnetään yhdistysten toimintapisteiden mukaisesti, pisteet on laskettu yhdistysten keväällä palauttamista vuoden 2022 vuosi-ilmoituksista. Jos hakemuksia tulee enemmän kuin mitä näyttelyitä voidaan myöntää tässä tapauksessa ei kaikille anojille voida näyttelyä myöntää.

Kennelliitolla ja kennelpiirillä on oikeus evätä näyttely sellaiselta anojalta, joka ei aiemmin ole kyennyt näyttelyä järjestämään ohjeiden, sääntöjen ja yleisen näyttelykäytännön vaatimalla tavalla.

Jäsenseurojen puheenjohtajilla ja sihteereillä on oikeus anoa kokeita, kursseja ja näyttelyitä Omakoirassa, mikäli he ovat Kennelliiton jäseniä ja ovat rekisteröityneet Omakoiraan. Lisäksi jäsenseurat voivat nimetä uuden luottamushenkilön, "Tapahtumien ylläpitäjän", jolle jäsenseura antaa oikeuden anoa kokeet, kurssit ja näyttelyt yhdistyksen nimissä. Ylläpitäjältä edellytetään voimassa olevaa Kennelliiton jäsenyyttä.

Yhteistyöterveisin Hallitus
(18.9. EAi)

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet