Kennelpiirin tiedotteet

Jäsenyhdistykset ovat saaneet tänään tärkeää postia!

Julkaistu 25.01.2024

Jäsenyhdistykset ovat saaneet tänään postia!

Kennelpiirissä valmistaudutaan vuosikokoukseen ja toimintavuoteen 2024. Vuosikokouskutsun saatte maaliskuun alussa. Se lähetetään sähköpostilla Omakoira-järjestelmästä saatuihin puheenjohtajien ja sihteerien sähköpostiosoitteisiin.

Piirin sihteeri on tänään 25.1.2024 lähettänyt jäsenyhdistyksille tärkeää postia, joihin yhdistysten tuleekin reagoida.

Kennelpiirin toimintailmoitus on tärkeä lomake. Lomakkeella ilmoitetaan kennelpiiriin yhdistyksen toiminta edelliseltä kalenterivuodelta. Tämän lomakkeen tiedot pisteytetään kennelpiirissä toimintapisteiksi. Piirihallitus jakaa mm. näyttelyt näiden toimintapisteiden perusteella. Ilmoitus pyydetään palauttamaan helmikuun loppuun mennessä.

Kennelpiiri myöntää aktiivisille toimijoilleen ansiomerkkejä  Merkit tulee anoa helmikuun loppuun mennessä. Merkit jaetaan kennelpiirin vuosikokouksessa. Lomake tulee täyttää huolellisesti ja huolehtia myös henkilön CV:stä, näin hallitus voi tutustua hakemukseen. Anomuslomake

Yhdistyksien tehtäviin kuuluu päivittää muuttuneet sähköpostiosoitteet, yhteystietomuutokset sekä myös Omakoira järjestelmän yhteystiedot=> perustiedot kohta ajantasalle. Ohjeet löytyvät: https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu/omakoira-palvelu-yhdistyksille. Kennelpiirissä ja Kennelliitossa käytetään Omakoiran tietoja kun lähetämme viestejä piiristä. Omakoira- palvelin löytyy osoitteesta: https://omakoira.kennelliitto.fi/jasentiedot/login.aspx

Jos ette pääse Omakoira -järjestelmän kautta päivittämään yhdistyksenne muuttuneita tietoja, täyttäkää tämä lomake ja lähettäkää sähköpostin mukana sihteerille. Kennelliiton toimintailmoitus jäsenyhdistyksille Toimihenkilömuutokset tallennetaan ensisijaisesti Omakoira-järjestelmään, Tunnukset on kaikilla puheenjohtajilla ja sihteereillä.
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/toimintailmoitus

Kennelpiirin kotisivut löytyvät: https://pohjois-savonkennelpiiri.fi/

Olkaa rohkeasti yhteydessä, mikäli tarvitsette apua!
Terveisin Eija

"Koirat eivät ole koko elämä, mutta ne tekevät elämämme kokonaiseksi"  

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet