Kennelpiirin tiedotteet

Ohje perinnöllisistä silmäsairauksista päivittyy vuoden 2018 alusta

Julkaistu 07.01.2018

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.11.2017 uuden silmäsairausohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2018.

Ohje on päivitetty ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists) ohjeistuksen mukaisesti. ECVO on hieman lieventänyt ohjeistustaan, mutta perusasiat ohjeessa eivät ole muuttuneet, kertoo Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan esittelijä Päivi Rantasalo.

Kennelliiton ohjeeseen on lisätty ECVO:n ohjeistukseen sisältyvä asia, jota käytännössä on jo tähänkin asti noudatettu silmäsairaustyöryhmän päätöksellä: gonioskopiatutkimus tallennetaan virallisena vain, jos koiralle on samalla tehty myös muiden silmän osien virallinen tarkastus.

Valitusmenettely on Kennelliiton ohjeessa päivitetty ECVO:n muuttuneen ohjeistuksen mukaisesti. Sairaaksi todetun koiran diagnoosi voidaan edelleen kumota vain silmätarkastuspaneelissa. Muutoksena nykyiseen Kennelliiton ohjeeseen koiran saama epäilyttävä-lausunto voidaan korjata terveeksi joko paneelitutkimuksen kautta, tai mikäli silmätarkastuseläinlääkäri vähintään vuoden kuluttua epäilyttävä-lausunnosta toteaa koiran tämän sairauden osalta terveeksi. Hoitotoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei kuitenkaan voida korjata, Rantasalo muistuttaa.

- Aiemmin epäilyttävä-lausunnon kumoaminen edellytti, että lausunnon antanut eläinlääkäri tarkastaa koiran vähintään kahden vuoden kuluttua, tai että lausunnon antaja ja joku toinen silmätarkastuseläinlääkäri tarkastavat koiran vähintään vuoden kuluttua, eikä lausunnoissa enää todeta tätä sairautta, sanoo Rantasalo. Nykyiseen käytäntöön nähden muutos on siis lievennys.

Oireettomaksi voidaan hoitaa muun muassa ylimääräisistä ripsistä ja karvoista koituvat ongelmat, luomien kiertymät ja keratiitti, eli näitä lausuntoja ei voi kumota. Tämä käytäntö on ollut voimassa jo aiemmin.

Kennelliitto ei vielä pysty hoitamaan epäilyttävä-lausuntojen kumoamisia ohjelmallisesti. Epäilyttävä-lausuntojen korjaukset saadaan näkymään jalostustietojärjestelmässä heti, kun järjestelmään on tehty tarvittavat muutokset.

 Ohje löytyy Kennelliiton verkkosivuilta.

 ECVO on uudistanut gonioskopiatutkimuksessa todettujen muutosten luokittelua ja Kennelliitto alkaa tallentaa tulokset uudistuneen luokittelun mukaisesti. 

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet