Kennelpiirin tiedotteet

Tervetuloa kennelpiirin vuosikokoukseen etänä

Julkaistu 03.03.2021

KOKOUS ON SULKEUTUNUT, EIKÄ SIIHEN VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA, VALTUUTETUT SAAVAT SÄHKÖPOSTIIN VIESTIN MA 22.3. VIESTI SISÄLTÄÄ OHJEISUKSEN, KOKOUSMATERIAALIN SEKÄ KOKOUSLINKIN, KIRJAUTUKAA KLO 25.3. KLO 17.30-17.55 VÄLISENÄ AIKANA, SILLOIN OLEMME PÄÄSTÄMÄSSÄ TEITÄ SISÄLLE KOKOUKSEEN.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN        VALTAKIRJA

Koska sääntömääräistä vuosikokousta ei voi nykysäädöksen puitteissa pitää sääntöjen edellyttämällä tavalla tai siirtää pidettäväksi kesälle. Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset kutsutaan kennelpiirin vuosikokoukseen 25.3.2021 klo 18.00 alkaen Teams -sovelluksen välityksellä.

Väliaikaislain nojalla kennelpiirin hallitus edellyttää ennakkoilmoittautumista osallistumisesta. Ennakkoilmoittautuminen tehdään piirin sihteerille Eija Airaksiselle sähköpostiin sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi  ilmoittamalla yhdistyksen tiedot ja jäsenmäärä 31.12.2020 tilanteen mukaan. Sähköpostin liitteeksi skannataan allekirjoitettu valtakirja tai kokouspäätös nimetystä edustajasta, josta käy ilmi myös edustajan sähköpostiosoite (yksi edustaja/yhdistys). Nämä skannataan yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 18.3.2021. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta.
 
Valtuutetuille lähetetään ilmoitettuun sähköpostiin 22.3.2021 kokouslinkki, -materiaali sekä toimintaohjeet. Kokouksessa käsitellään vain sääntömääräiset asiat.

Fyysisenä kokouspaikkana toimii Punttisilimä, Siilinjärvi, Marjomäentie 312, Kuuslahti, jonne voi kokoontua pieni porukka kokoontumisrajoitukset huomioiden.

21 § Kennelpiirin varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu kennelpiirin varsinaiseen kokoukseen lähetetään jäsenyhdistyksille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse jäsenyhdistyksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

22 § Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Piirihallitus on 1.3.2021 pitämässään hallituksen kokouksessa rajannut edustajamäärän yhteen henkilöön / jäsenyhdistys. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat skannataan ilmoittautumisen yhteydessä (viim. 18.3.2021) piirin sihteerille (kts. ohje yllä).

Palkitsemiset suoritetaan kesällä ylimääräisen yleisen kokouksen yhteydessä, jonne jäsenyhdistyksille tulee kutsu.

POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY   - Hallitus    

Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokous etäkokouksena TEAMS-sovelluksen kautta 25.3.2021 klo 18. alkaen

****

ESITYSLISTA/TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen avauksen suorittaa Kennelpiirin puheenjohtaja Erkki Savolainen. Kennelliitto tuo tervehdyksensä myös kokoukselle. Muistamiset ja palkitsemiset suoritetaan kesällä järjestettävän ylimääräisen yleisen kokouksen yhteydessä.

1 §     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2 §     Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen
3 §     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 §     Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
5 §     Ääntenlaskijoiden valinta
6 §     Valitaan kaksi henkilöä tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja
7 §     Edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, toiminnan tarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
8 §     Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
9 §     Kuluvan kauden toimintasuunnitelma
10 §   Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden sekä kulukorvauksien määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
11 §   Kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2022
12 §   Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on 2020-2021. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja siitä eronneiden tilalle
          Erovuorossa ovat: Sari Vähäkoski, Tuula Laitinen, Janne Ryhänen ja Erkki Shemeikka
13 §    Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
14 §    Jaostojen nimeäminen
Hallitus esittää valittavaksi: Ajavat koirat (beagle, dreeveri, suomenajokoira, SAJ:n rodut), Hirvijaosto (hirveä haukkuvat rodut), Kanakoirat, Lappalaiskoirat, Lintujaosto (lintua haukkuvat rodut) Noutajat, Palvelus- ja seurakoirat, MEJÄ- ja VAHI, Nuorisjaosto, Kaveri- ja lukukoirat
16 §    Muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu.
Niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on     yksimielisyys,     ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava     kokouskutsussa.
17 §    Kokouksen päättäminen

Lisätiedot: Eija Airaksinen p. 0400 600 034 klo 16 jälkeen
tai sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet