Kennelpiirin tiedotteet

Uusi koiranomistajan ja -haltijan perussääntö tulee voimaan vuoden 2022 alussa

Julkaistu 21.12.2021

Lähde: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/uusi-koiranomistajan-ja-haltijan-perussaanto-tulee-voimaan-vuoden-2022-alussa

Kennelliiton Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö on päivitetty. Uusi sääntö tulee voimaan 1.1.2022

Koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä linjataan, miten vastuullinen koiranomistaja toimii. Viimeksi sääntö on päivitetty vuonna 2010. Uudessa perussäännössä ei ole suuria muutoksia.

Koiranomistajan tulee tuntea koiranpitoa koskevat säädökset

Perussääntö velvoittaa koiranomistajia ja -haltijoita olemaan selvillä koiria koskevien lakien, asetusten ja määräysten sisällöstä ja toimimaan sen mukaisesti. Koiranpidosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristölle.

Perussäännön mukaan Kennelliiton säännöt, ohjeet ja määräykset koskevat Kennelliiton jäseniä ja henkilöitä, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen koiraharrastustoimintaan.

Vastuullinen koiranomistaja huolehtii koiran laji- ja rotutyypillisistä tarpeista

Koiranpennun hankkijan tulee varmistaa, että pentu on vähintään seitsemän viikon ikäinen. Pennusta tulee tehdä omistajailmoitus Kennelliittoon.

Koiranomistajan tai -haltijan tulee olla perehtynyt koirien laji- ja rotutyypillisiin tarpeisiin ja huolehtia siitä, että koirat saavat riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja rodunomaista aktiviteettia. Koiria tulee pitää niiden tarpeet täyttävissä tiloissa ja huolehtia siitä, että ne saavat riittävästi liikuntaa.

Vastuullinen koiranomistaja tai -haltija antaa avoimesti tietoa koiransa ominaisuuksista sekä vioista ja sairauksista. Hän luovuttaa Kennelliitolle koiriensa terveystutkimustulokset kaikille avoimessa jalostustietojärjestelmässä julkaistaviksi.

Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koiranomistajan ja -haltijan perussääntöön sitoutunutta henkilöä hänen koiranpidossaan ja hoidossa sekä tehdä kennelneuvontakäyntejä ja ottaa polveutumismääräyksiin tarvittavia näytteitä koirista.

Koiranomistajien ja -haltijoiden koiran kauppaa, sijoitusta ja välitystä koskevat samat linjaukset kuin Kennelliiton kasvattajasitoumukseenkin on kirjattu.

Uuteen koiranomistajan ja -haltijan perussääntöön voi tutustua täällä: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koiranomistajan-ja-haltijan-perussaanto-0

Lisätiedot

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja
Vesa Lehtonen
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
puh. 050 599 9838

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet