Kennelpiirin tiedotteet

Irtipitolupien anominen on ajankohtaista

Julkaistu 25.01.2024

Irtipitoluvista enemmän: https://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/43

Koirien Irtipitoluvat kokeisiin ja koulutuksiin 1.3.-19.8.

Luvat on anottavissa Omariista -kannasta  https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/muut-lupalomakkeet/koirakoulutus-tai-koe/

Jos koiria pidetään vapaana koulutuksen tai kokeen yhteydessä irtipitoaikana, se vaatii aina irtipitoluvan Suomen Riistakeskukselta. Luonnollisesti myös koiran kouluttaminen, kokeiden järjestäminen ja irtipito muutenkin vaatii aina myös metsästysoikeuden haltijan tai maanomistajan luvan.

Suomen riistakeskus voi antaa luvan poiketa koiran kiinnipitovelvollisuudesta koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä. Lupia on myönnetty esimerkiksi noutajien ja seisojien vesikokeisiin.

Ohjeet luvan hakemiseen löytyy riista.fi sivustolta. Kokeen/koulutuksen järjestäjän tuleekin muistaa anoa lupa koiran irtipitämiseen riittävän ajoissa. Anominen tapahtuu kivuttomimmin Omariista -palvelun kautta. Huomioikaa pitkä aika, joka menee hakuprosessiin ja valitusaikaan.

Riistakeskus: https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/muut-lupalomakkeet/koirakoulutus-tai-koe/

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet