Kennelpiirin tiedotteet

Kennelpiirin avustaminen korona-aikana

Julkaistu 01.01.2021

Hyvä jäsenyhdistys

Kennelpiirin hallitus käsitteli joulukuun kokouksessaan vuoden 2020 avustamisasioitaan ja päätti, että vuonna 2019 anottujen ja 2020 pidettyjen SM-kokeiden avustukset maksetaan heti kun kennelpiirin talous sen sallii.

Vuosi 2020 oli koronan takia kennelpiirissä monella tavalla vaikea näyttelyiden peruunnuttua. Kennelpiirin tulot saadaan näyttelyosuuksista, joista maksetaan yhdistyksille mm. avustukset. Mutta vuodesta 2020 selvittiin yhteistyöllä ja talkoilemalla mm etäkokousten muodossa. SM-kokeita pystyttiin koronasta huolimatta pitämään Pohjois-Savossa kolmet, Eestinajokoirien SM-koe Tervossa, Hirvimestaritar Leppävirralla sekä Laikojen SM-koe Siilinjärvellä. Pyydämme ao. järjestäjiä lähettämään avustusanomukset sihteerille. Muita vuoden 2020 kokeita ei piirihallitus avusta keväisen ennakkoilmoituksen mukaisesti. Piirihallitus muistuttaa, että kokeiden järjestäjien tulee budjetoida koetapahtumansa siten, että ne eivät tuota järjestäjille tappiota. Hallitus on antanut keväällä mahdollisuuden mm. nostaa osallistumismaksuja ja kehoittanut supistamaan ruokailu-, palkinto- jne. kuluja, jotta järjestäjä pystyy kattamaan kokeista syntyneet kulut. 

Piirihallitus päivitti avustusohjeet 1.1.2021 alkaen. Ohjeistu löytyy tästä

Piirihallitus kehoittaa kokeiden järjestäjiä tarkemmin budjetoimaan koetapahtumansa siten, että tulot kattavat menot, eikä määrää osallistumismaksujen suuruutta, vaan suosittaa, järjestäjä viimekädessä sen päättää budjettiin perustuen. 

Hallitus 

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet