Kennelpiirin tiedotteet

Vuosi 2022 on nuorten vuosi

Julkaistu 11.01.2022

KENNELLIITON NUORTEN VUOSI 2022

Nuorten Tokon ja Rally-tokon SM-kilpailut 2022
Rally-tokon ja Tokon SM-kilpailut järjestää tänä vuonna Helsingin seudun kennelpiiri. Kilpailut käydään 1.10.2022 Ojanko Areenalla Vantaalla.

Tuomarina Rally-tokon SM-kilpailussa toimii Raili Sonninen-Korhonen ja Tokon SM-kilpailussa tuomarina on Pirkko Bellaoui.

Järjestäisittekö te nuorten palveluskoirakokeiden SM-kilpailut vuonna 2022?
Nuorten Palveluskoirakokeiden vuoden 2022 kilpailuiden järjestämisoikeuden hakuaikaa on jatkettu 30.4.2022 saakka. Vapaamuotoisen hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse nuoriso@kennelliitto.fi.

Ohjeita ja tietoa nuorten palveluskoirakokeiden SM-kilpailujen järjestämisestä löytyy täältä. 

Lisätietoa asiasta saat Kennelliiton nuorisotoimikunnan esittelijä-sihteeri Laura Jouselta, laura.jousi@kennelliitto.fi, puh. 09 8873 0245.

Nuorisokoordinaattoreiden uusi toimiohje astui voimaan 1.1.2022
Kennelliiton nuorisokoordinaattorien uusi toimiohje tuli voimaan vuodenvaihteessa. Voit lukea lisää aiheesta täältä.

Uudet Junior handler -kilpailuiden säännöt sekä sääntöjä täydentävä ohje tuli voimaan vuoden 2022 alussa
Kennelliiton valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.5.2021 uudistetut junior handler -säännöt, jotka tulivat voimaan 1.1.2022. Uusia sääntöjä on yhdenmukaistettu vastaamaan muita Kennelliiton lajisääntöjä. Lisäksi sääntöihin päivitettiin muuttuneita kohtia.

Sääntöjen suurin muutos koskee lajin tuomarointia. Uusien sääntöjen mukaan lajia voi jatkossa tuomaroida vain Kennelliiton junior handler -tuomarikoulutuksen käyneet henkilöt, sekä ne ulkomuototuomarit, jotka haluavat toimia lajin tuomarina. Sääntöihin lisättiin myös kohta ulkomaisten junior handler -tuomareiden perehdyttämisestä Kennelliiton junior handler -sääntöihin. Uudet tuomarointia koskevat säännöt yhtenäistävät lajin arvostelukäytäntöjä. Junior handler -tuomaria koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin näyttelyn ulkomuototuomareita.

Siirtymäaika uusille säännöille on 2022–2023. Ylimenokaudella kilpailun voi arvostella myös suomalainen henkilö, joka tuntee lajin, koiranäyttelytoiminnan sekä useiden eri rotujen esittämistavat.

Uudet Junior handler -kilpailuiden säännöt pääset lukemaan täältä.

Samalla voimaan tuli myös Junior handler -sääntöjä täydentävä ohje. Suurin muutos ohjeessa on kohdan ”B.5 Tuomari” päivittäminen vastaamaan uusia Junior handler -sääntöjä.

Ohjeessa on lisäksi muutamia pieniä viilauksia. Kohtaan ”B.6 Kilpailun arvosteluohjeet sekä arvostelussa huomioitavia asioita” lisättiin, että kilpailija on vastuussa siitä, että hänen esittämänsä koira täyttää sääntöjen vaatimukset. Jos tuomari huomaa, että säännöt eivät täyty, voi hän sulkea kilpailijan pois ko. kilpailusta.

Kohtaa ”C.4 Pohjoismaiden mestaruus -karsintakilpailu” täsmennettiin niin, että kilpailun järjestää Kennelliiton nuorisotoimikunta ja että kilpailu voidaan järjestää omana tapahtumanaan tai jonkin kotimaisen kansainvälisen, NORD tai kaikkien rotujen näyttelyn yhteydessä yhteistyössä ko. näyttelyn järjestäjän kanssa.

Uuden Junior handler -sääntöjä täydentävän ohjeen pääset lukemaan Kennelliiton sivuilta.

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet