Kennelpiirin tiedotteet

Tuore tutkimus kertoo: Suomessa koira hankitaan mieluiten kotimaiselta rotukoirakasvattajalta

Julkaistu 13.12.2021

Lähde: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/tuore-tutkimus-kertoo-suomessa-koira-hankitaan-mieluiten-kotimaiselta-rotukoirakasvattajalta

Tuore tutkimus kertoo: Suomessa koira hankitaan mieluiten kotimaiselta rotukoirakasvattajalta

Valtaosa, eli yhdeksän kymmenestä koiran hankintaa suunnittelevista haluaa hankkia koiran suomalaiselta rotukoirakasvattajalta, kertoo Kennelliiton Taloustutkimuksella teettämä Koiran hankinta nyt ja tulevaisuudessa -tutkimus.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin koiran omistajien, koiran hankinta-aikeissa olevien ja koirien kasvattajien näkemyksiä koiran omistamisesta, hankinnasta, kasvattamisesta ja sopimuksellisista asioista. Kyselyyn vastasi 1003 Taloustutkimuksen Internet-paneelin henkilöä sekä 1588 Kennelliiton jäsentä.

- Koronavuosina koirien kysyntä on kasvanut. Halusimme tietää, missä mennään nyt, ja miltä tulevaisuus näyttää, kertoo Kennelliiton tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalo.

Kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa oli koiranomistajia, jotka eivät kasvata koiria. Koiran kasvattajia oli noin viidesosa ja hankinta-aikeissa olevia, joilla ei ole vielä koiraa, noin 3 %.

Suomalaiseen koirankasvatustyöhön luotetaan

Vastaajien arvioissa korostuivat suomalaisen koirankasvatuksen valtteina luotettavuus, vastuullisuus, turvallisuus ja kotimaisuus. Myös sitä, että koirien terveystiedot ovat saatavilla ja koirat tutkittu, pidettiin tärkeänä, samoin yhteydenpidon helppoutta sekä kasvattajien neuvoja ja tukea myös pidemmän aikaa.

- Tämä lämmittää mieltä, vaikka tiedossa olikin, että suomalaista koirankasvatustyötä arvostetaan korkealle, iloitsee Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Koiran hankinta-aikeissa olevista reilu kolmannes voisi ajatella hankkivansa koiran kotimaisesta löytöeläintalosta. Hankinta-aikeissa olevat olivat muutenkin avoimempia eri hankintaväyliin kuin ne, joilla oli jo koira.

Koirasta ollaan valmiita maksamaan yli tuhat euroa

Noin puolet sekä koiran omistajista että hankinta-aikeissa olevista on valmis maksamaan koirasta 1000-1499 euroa. Koiran omistajissa on hankinta-aikeissa oleviin verrattuna suurempi osuus vastaajia, jotka ovat valmiita maksamaan koirasta 1500 euroa tai enemmän.

Vastaajista kaksi kolmasosaa kannattaa sitä, että koirasta maksetaan ensin varausmaksu ja loppusumma koiraa haettaessa. Kasvattajat ovat kuitenkin useammin sitä mieltä, että koko kauppasumma maksetaan vasta koiraa haettaessa.

- Huolestuttavaa on, että kuusi prosenttia koiran hankinta-aikeissa olevista on valmis maksamaan koko kauppasumman jo ennen kuin on saanut koiran, toteaa Harri Lehkonen. Tämä voi avata tilaisuuksia pentutehtailijoille.

Lähes kaikki kasvattajat toteavat tehneensä sopimuksen koiran kaupasta Kennelliiton sopimuspohjalla viimeisen pentueen myynnin yhteydessä. Koiran omistajista neljä viidestä oli käyttänyt Kennelliiton sopimusta koiran kaupasta ja 13 % muuta kirjallista sopimusta. Lainkaan kirjallista sopimusta ei ollut tehnyt 7 % koiranomistajista.

Kasvattajat toivovat saavansa tietoa kasvateistaan

Kasvattajista lähes kaikki ovat kiinnostuneita pitämään yhteyksiä kasvattamiinsa koiriin. Kuitenkin kasvattajien järjestämät koiratapaamiset kiinnostavat vain kahta kymmenestä koiran omistajasta ja kolmea kymmenestä hankinta-aikeissa olevaa.

Mieluiten koiran hankintaa suunnittelevat henkilöt pitäisivät yhteyttä koiransa kasvattajaan henkilökohtaisesti. Seuraavaksi suosituin yhteydenpitotapa on Facebook-ryhmä tai muu sosiaalisen median kanava.

Kolme neljästä hankkii koiran seuralaiseksi

Koiran omistajista ja hankinta-aikeissa olevista kolme neljästä kertoo hankkivansa koiran seuralaiseksi, kasvattajista noin kolmasosa. Harrastuksen vuoksi tai käyttökoirana koiran omistaa noin joka kymmenes koiran omistaja.

Sekä koiran hankinta-aikeissa olevat että koiran omistajat ovat valmiita käyttämään aikaa ja resursseja koiran koulutukseen. Aikaa koiran koulutukseen ollaan valmiita käyttämään vähintään tunti viikossa.

Ulkopuolista apua koiran koulutuksessa kokee tarvitsevansa hieman vajaa puolet koiran omistajista ja puolet hankinta-aikeissa olevista.

Rahaa koiraan käytetään noin 60-70 euroa kuukaudessa koiraa kohden

Koiran omistajien kuukaudessa käyttämä summa koiranpitoon on noin 120 euroa. Kun kyselyyn vastanneilla koiranomistajilla on keskimäärin 1,7 koiraa, tekee tämä koiraa kohti noin 70 euroa.

Kasvattajat käyttävät koiran omistajiin verrattuna enemmän rahaa koiranpitoon, noin 300 euroa kuukaudessa. Kun kyselyyn vastanneilla kasvattajilla on keskimäärin 4,9 koiraa, tekee tämä koiraa kohti noin 60 euroa.

Koiran hankinta-aikeissa olevat arvioivat, että käyttäisivät koiranpitoon noin 135 euroa kuukaudessa.

Koirankasvattajat arvioivat pentujen kysynnän pysyvän samalla tasolla jatkossakin

Korona-aikana pentukyselyt kasvattajille ovat lisääntyneet huomattavasti. Kyselyyn vastanneilla kasvattajilla on ollut keskimäärin kaksi pentuetta viimeisen kahden vuoden aikana.  Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kasvattajista on teettänyt tänä aikana vain yhden pentueen.

Se, että suomalainen koirankasvatus on pienkasvatusta, näkyy myös kasvattajien tulevissa pentuesuunnitelmissa. Hieman alle kolmasosa kasvattajista suunnittelee teettävänsä seuraavien kahden vuoden aikana kaksi pentuetta ja 40 % yhden pentueen.

Yli puolet kasvattajista arvelee, että pentujen kysyntä jatkuu kutakuinkin samana seuraavien kahden vuoden aikana.

Tutkimukseen kokonaisuudessaan voi tutustua täällä:

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja
Risto Ylitalo
risto.ylitalo@kennelliitto.fi
puh. 050 400 0492

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan varapuheenjohtaja
Vesa Lehtonen
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
puh. 050 599 9838

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet