Kennelpiirin tiedotteet

Kirjoituskutsu koiransa menettäneille

Julkaistu 16.01.2020

Hei! 

Opiskelen psykologiaa Itä-Suomen yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaa koiran kuolemasta, siihen liittyvästä surutyöstä ja muiden suhtautumisesta suruun. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa tästä melko vähän tutkitusta aiheesta. Olen kiinnostunut juuri Sinun kokemuksistasi siitä, millainen kokemus koiran kuolema on, millaista tukea olet surutyöhösi saanut ja miten muut ovat menetykseesi suhtautuneet. Aineistona tutkimuksessani tulen käyttämään koiransa kuoleman kokeneiden kirjoituksia, ja jokainen kirjoitus on tärkeä.

Voit kirjoittaa nimettömänä. Kirjoituksen lähettämisen yhteydessä mahdollisesti kertyviä nimi- ja yhteystietoja käsittelen luottamuksellisesti. Nimi- ja yhteystiedot hävitetään pro gradu -tutkielman valmistuttua. Tutkimusaineistoa käytetään vain tutkimuksessa ja tutkimukseen kuuluvassa opiskelussa. Käsittelen jokaisen kirjoituksen luottamuksellisesti. Lopullisessa pro gradu -työssä tulokset on esitetty siten, ettei yksittäisiä kirjoittajia voi tunnistaa. Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita, joista on poistettu tai muutettu esimerkiksi henkilönimet ja muut välittömän tunnistamisen mahdollistavat tiedot.

Tutkimukseni valmistuttua kirjoitukset arkistoidaan Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineeseen tietosuojavaatimukset täyttävälle verkkoasemalle myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Jos et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan, kerro se selvästi heti kirjoituksesi alussa. Tällöin kirjoitelmasi hävitetään yllämainitun tutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Kirjoitelma voi olla vapaamuotoinen ja minkä pituinen tahansa. Alla olevia kysymyksiä voi käyttää kirjoittamisen tukena. Voit myös kertoa muista mielestäsi tärkeistä asioista aiheeseen liittyen.

  • Voit halutessasi kertoa jotakin itsestäsi ja elämästäsi.
  • Kerro vapaasti koirastasi ja yhteisestä taipaleestanne.
  • Kerro millainen tapahtuma koirasi kuolema oli. Millainen kokemus se on ollut Sinun elämässäsi?

Millaisia ajatuksia ja tunteita siihen on liittynyt? Millainen oli elämäntilanteesi siihen aikaan?

  • Kerro vapaasti koirasi kuolemasta surun kokemuksen ja oman suruprosessisi näkökulmasta.
  • Oletko käynyt läpi koirasi kuolemaa ja surua muiden ihmisten kanssa tai yksin? Miten muut ihmiset ovat suhtautuneet suruusi? Jos olet osallistunut sururyhmään, mikä merkitys sillä on ollut Sinulle?
  • Millaisia ajatuksia Sinulla on surusta ja suremisesta omassa lähipiirissäsi ja/tai meidän yhteiskunnassamme? Millaisia oletuksia, tapoja ja odotuksia asiaan mielestäsi liittyy?
  • Millä tavoin ihmisen ja koiran kuoleman sureminen muistuttavat toisiaan ja/tai eroavat toisistaan?

Kirjoitelman toivon palautettavan 31.1.2020 mennessä, joko sähköpostitse osoitteeseen: jasminve@student.uef.fi, tai kirjeitse osoitteeseen: Jasmin Vesterinen, Kalevankatu 26 b A 17, 80100 Joensuu. Jos haluat lisätietoa tutkimuksestani, voit olla minuun yhteydessä (jasminve@student.uef.fi). Paljon kiitoksia Sinulle, joka autat pro gradu -tutkimuksessani kirjoitelmallasi! Ystävällisin terveisin Jasmin Vesterinen

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet