Kennelpiirin tiedotteet

Kennelliiton vakiosopimuslomakkeet voimassa 2020 loppuun saakka

Julkaistu 23.10.2019
Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 3.10.2019 jatkaa vakiosopimuslomakkeiden voimassaoloaikaa vielä 31.12.2020 saakka. Lomakkeiden voimassaoloaikaa jatketaan, sillä työ lomakkeiden uusimiseksi on vielä kesken. Vakiosopimuslomakkeet olivat keväällä laajalla lausuntokierroksella. Kennelliiton vakiosopimustyöryhmä käsittelee lausuntokierroksen palautetta tulevissa kokouksissaan. Tarkoitus on myös päivittää Kennelliiton kasvattajasitoumus. Sopimusten uudistamista tavoitellaan viimeistään vuoden 2020 aikana, sillä nyt käytössä olevissa sopimuslomakkeissa on kohtia, jotka eivät enää vastaa voimassaolevia säännöksiä ja käytäntöjä.
 
Seuraavien sopimusten voimassaoloaikaa on jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka:
- Sopimus koiran kaupasta (mallipohja laadittu 1.2.1995)
- Sopimus nartun sijoituksesta (mallipohja laadittu 12.4.2012)
- Sopimus uroksen sijoituksesta (mallipohja laadittu 7.2.2008)
- Jalostusoikeuden luovutussopimus narttu
- Jalostusoikeuden luovutussopimus uros
- Sopimus koiran astuttamisesta (mallipohja laadittu 8.2.1996)
- Osamaksusopimus (mallipohja laadittu 4.2.2016).
Vakiosopimusten perusajatus on turvata myyjän asema ja ehkäistä ennalta mahdollisimman tehokkaasti sopimuksista syntyviä mahdollisia kiistoja niin, ettei sopimuksia tarvitse tulkita jälkikäteen.

Sopimusasioita on käsitelty myös Kennelliiton kasvattajatoimikunnan lokakuussa järjestämillä kasvattajapäivillä. Kennelliiton Oulussa ja Kuopiossa viikonloppuna järjestämät kasvattajapäivät keräsivät jälleen laajan joukon aktiivisia osallistujia. Päivien aikana kasvattajatoimikunnan jäsen Vesa Lehtonen kertoi ajankohtaisista kasvattajia kiinnostavista asioista, kuten sopimusvalmistelun tilanteesta. Kuva on Porin tilaisuudesta, joka järjestettiin 6. lokakuuta. Kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen oli Porin ja Vantaan tilaisuuksissa kertomassa sopimusvalmistelusta.

Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
puh. 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet